Úvod » Staršie výstupy Výskum a štatistika

Staršie výstupy Výskum a štatistika

Rok 2015

Záverečná správa zo štátneho štatistického zisťovania 2014
Výsledky štátneho štatistického zisťovania za rok 2014 na stránke MK SR

Rok 2014

Záverečná správa zo štátneho štatistického zisťovania 2013
Výsledky štátneho štatistického zisťovania za rok 2013 na stránke MK SR
 

Rok 2012

Scénická žatva 2012 – prieskum publika

Rok 2011

Scénická žatva 2011 – prieskum publika

Rok 2010

Scénická žatva 2010 – prieskum publika
Folklórny festival Východná 2010 – prieskum publika
Hviezdoslavov Kubín 2010 – prieskum publika

Rok 2009

Hviezdoslavov Kubín 2009 – prieskum publika
Folklórny festival Východná 2009 – prieskum publika
Scénická žatva 2009 – prieskum publika
Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Rok 2008

Hviezdoslavov Kubín 2008 – prieskum publika

Rok 2007

Scénická žatva 2007 – prieskum publika
Hviezdoslavov Kubín 2007 – prieskum publika
Činnosť kultúrneho observatória

Rok 2006

Scénická žatva 2006 – prieskum publika
Najobľúbenejšie sviatky Slovákov
Činnosť kultúrneho observatória

Rok 2005

Scénická žatva 2005 – prieskum publika
Hviezdoslavov Kubín 2005 – prieskum publika
Činnosť kultúrneho observatória

Rok 2004

Scénická žatva 2004 – prieskum publika
Festival Východná 2004 – prieskum publika
Vzťah slovenskej populácie k umeniu
Činnosť kultúrneho observatória

Rok 2003

Scénická žatva – prieskum publika
Festival Východná – prieskum publika
Súčasný stav a úroveň čítania na Slovensku
Voľný čas mládeže ako prevencia rôznych druhov závislostí
Vzťah slovenskej populácie k divadlu
Činnosť kultúrneho observatória

Tento článok bol zverejnený 1. 9. 2018 a naposledy aktualizovaný 6. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.