Úvod » STUDEO.NOC » Publikácie

Publikácie

obsahuje sekcie: Publikácie | Iné

Edičná a publikačná činnosť je zameraná na odborné, metodické a prezentačné materiály súvisiace s činnosťou Národného osvetového centra. Národné osvetové centrum vydáva tri periodické časopisy – Javisko, Národná osveta a Sociálna prevencia – a neperiodické publikácie. Zborníky, odborné štúdie, výskumné správy, bulletiny a iné publikácie vychádzajú v tlačenej alebo elektronickej forme. Na nahliadnutie, alebo prezenčné štúdium sú všetky uvedené publikácie dostupné v študovni Národného osvetového centra STUDEO.NOC na 1. poschodí počas otváracích hodín knižnice a po dohode s knihovníkom.

Spôsob objednania a doručenia: Dostupné publikácie je možné si objednať na adrese: studeo.kniznica@nocka.sk , 02/204 71 210. Publikácie zasielame formou dobierky (záujemca musí súhlasiť s úhradou poštovného) alebo je možné si ich vyzdvihnúť osobne na adrese:

Národné osvetové centrum, STUDEO.NOC (1. poschodie), Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava.

Najnovšiu publikáciu, ktorú vydalo Národné osvetové centrum – unikátnu zbierku piesní pre detské spevácke zbory „Voláme vás!“, ktorej autorom je významný hudobný skladateľ a pedagóg prof. Belo Felix je možné si objednať na adrese: michal.stahl@nocka.sk. Viac informácií o publikácii z tlačovej správy ku krstu publikácie nájdete tu: https://www.nocka.sk/krst-zbierky-piesni-volame-vas/

Publikácie

Iné

2018

Analýza spokojnosti s dostupnosťou kultúry

Národné osvetové centrum pripravilo prvú publikáciu zo série Reflexie kultúry. Analýza s názvom Ako sú obyvatelia a obyvateľky Slovenska spokojní s dostupnosťou a kvalitou kultúrnych podujatí si kladie za cieľ porozumieť návštevnosti a prekážkam v návštevnosti kultúrnych podujatí a zhodnotiť spokojnosť dospelej populácie s dostupnosťou kultúry na Slovensku. Analýza – výskum a štatistika spokojnosť

Kultúra a hodnotové orientácie obyvateľov SR

Národné osvetové centrum zverejňuje správu z výskumu zameraného na širší spoločenský priestor, v ktorom sa vytvára a interpretuje kultúra. Kultúru však nevnímame ako jednotný systém, ale ako súbor repertoárov, ktoré tvoria symboly, príbehy, rituály, návody, z ktorých si ľudia vyberajú, keď formujú a zdôvodňujú svoje konanie. Výskum je snahou porozumieť kultúre pomocou týchto repertoárov, a preto je koncipovaný pomerne široko. Výskumná správa – kultúra, hodnotová orientácia obyvateľov SR  

Ochrana a podpora ľudských práv v oblasti kultúry.

Zborník teoretických i prakticky orientovaných príspevkov zo seminára prezentuje jednotlivé témy v oblasti ochrany a podpory ľudských práv. Zámerom je upriamiť pozornosť pracovníkov v oblasti miestnej a regionálnej kultúry na aktuálne otázky a dokumenty týkajúce sa ochrany a podpory ľudských práv, zvýšiť dôraz na problematiku predchádzania rasizmu, diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a pod. v rámci aktivít občianskeho vzdelávania realizovaného kultúrnymi subjektmi, inšpirovať a usmerniť kultúrne organizácie pri realizácii podujatí s problematikou ochrany a podpory ľudských práv. Teoreticky i prakticky orientované príspevky sú zamerané na ochranu ľudských práv v SR z pohľadu Európskeho súdu pre ľudské práva, kultúrne práva národnostných menšín, integráciu marginalizovaných skupín prostredníctvom kultúry a vzdelávania, vzdelávanie o holokauste, práva dieťaťa a ich uplatňovanie, úspešné aktivity a projekty zamerané na deti a ochranu seniorov. Príloha – Ochrana a podpora ľudských práv v oblasti kultúry.

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 2. 9. 2018 a naposledy aktualizované 27. 10. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.