AMFO

AMFO 2024 Krajské kolá

AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Uskutočňuje sa od roku 1952 (v rokoch 1973 – 2005 pod názvom AMFO a DIAFOTO). Súťaž má postupový charakter – regionálne a  krajské kolá, celoštátne kolo (Festival amatérskej fotografie AMFO), pričom na každom stupni súťaže sa koná rozborový seminár s odbornou porotou.

Súťaž je určená pre všetky vekové skupiny: I. skupina – do 15 rokov, II. skupina – od 15 do 25 rokov, III. skupina – nad 25 rokov.
Autori a autorky súťažia v kategóriách: samostatná fotografia, diptych, cykly a seriály, experiment. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností, vizuálnej gramotnosti, umelecký a odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie fotografickej tvorby.

AMFO nie je len súťaž, ale jednou z jej priorít je podpora fotografickej komunity, v ktorej vytvára priestor na diskusie a výmenu skúseností všetkých generácií fotonadšencov a nadšenkýň. Základnými hodnotami AMFO sú ľudskosť, rôznorodosť, autentickosť a nadšenie pre fotografiu, ktoré šírime vo facebookovej skupine AMFO a na instagramovom účte amfo_nocka.

Čo môžem získať prihlásením do AMFO?

  • konzultácie a rozborové semináre s odborníkmi a odborníčkami na fotografiu,
  • prezentáciu ocenených fotografií na výstavách Slovensku, ale aj v zahraničí,
  • vecné ceny pre ocenených autorov a autorky,
  • vzdelávacie podujatia, workshopy, tvorivé dielne,
  • komunitu rôznorodých ľudí nadšených pre fotografiu.

Aktuality

Chcem sa prihlásiť

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 18. 9. 2018 a naposledy aktualizované 28. 5. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.