Úvod » Kontakt

Kontakt

Národné osvetové centrum

Sídlo organizácie:

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
IČO: 00164615
web stránka: www.nocka.sk

Podateľňa:

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
e-mail: podatelna@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 202
mobil: +421 907 713 533

Úradné hodiny:

pondelok — piatok: 09:00 — 14:00 hod.

Poskytovanie informácií verejnosti:

nocka@nocka.sk

Generálny riaditeľ
Mgr. Erik Kriššák
e-mail: nocka@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 201

Vedúca kancelárie generálneho riaditeľa
Mgr. Zuzana Sklenárová
e-mail: nocka@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 292

Personálne oddelenie
Ing. Tímea Antalová
e-mail: personalne@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 220

Právnik
JUDr. Adela Bezaňuková
e-mail: adela.bezanukova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 211

Mgr. Mgr.art. Jakub Klech
e-mail: jakub.klech@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 508

Kontakt pre médiá
e-mail: press@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 240
mobil: +421 908 080 502

Špecialista pre marketing a komunikáciu
Mgr. art. Ľudovít Andrejo
e-mail: ludovit.andrejo@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 240
mobil: +421 908 080 502

Oddelenie neprofesionálneho umenia

Mgr. Tatiana Šišková # vedúca oddelenia
e-mail: tatiana.siskova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 204, mobil: +421 918 817 142

Mgr. art. Michal Stahl # odborný pracovník pre hudbu a spev
e-mail: michal.stahl@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 209

Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD. # odborná pracovníčka pre divadlo
e-mail: alexandra.stefkova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 263

Mgr. art. Lucia Hromníková # odborná pracovníčka pre divadlo
e-mail: lucia.hromnikova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 263

Mgr. art. Renata Jurčová # odborná pracovníčka pre umelecký prednes
e-mail: renata.jurcova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 249

Mgr. art. Ondrej Galbička # odborný pracovník pre folklór a folklorizmus
e-mail: ondrej.galbicka@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 254

Mgr. Michal Noga # odborný pracovník pre folklór a folklorizmus
e-mail: michal.noga@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 254

Mgr. Klaudia Ťapajnová # odborná pracovníčka pre folklór a folklorizmus
e-mail: klaudia.tapajnova@nocka.sk

Mgr. art. Pavel Smejkal # odborný pracovník pre film
e-mail: pavel.smejkal@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 252

Mgr. art. Debora Pastirčáková # odborná pracovníčka pre film
e-mail: debora.pastircakova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 252

Mgr. art. Lenka Adamčáková # odborná pracovníčka pre fotografiu
e-mail: lenka.adamcakova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 245

Mgr. art. Eduard Klena # odborný pracovník pre výtvarnú tvorbu
e-mail: eduard.klena@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 246

Mgr. art. Júlia Oreská # odborná pracovníčka pre literatúru
e-mail: julia.oreska@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 241

Mgr. art. Matej Moško, PhD. # programový riaditeľ festivalu Scénická žatva
e-mail: matej.mosko@nocka.sk

Mgr. Diana Laciaková # šéfredaktorka časopisu Javisko
e-mail: diana.laciakova@nocka.sk

Mgr. Katarína Babčáková, PhD. # odborná pracovníčka pre Encyklopédiu scénického folklorizmu
e-mail: katarina.babcakova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 250

Dom umenia

MgA. Marianna Brinzová # kurátorka výstavných priestorov
e-mail: domumenia@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 246

Oddelenie digitalizácie a dokumentácie

Mgr. Lucia Ditmarová, PhD. # vedúca oddelenia
e-mail: lucia.ditmarova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 255

Mgr. Mária Lörinc # odborná pracovníčka digitálnej bádateľne
e-mail: maria.lorinc@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 216

Mgr. Henrieta Gábrišová, PhD. # odborná pracovníčka knižnice
e-mail: henrieta.gabrisova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 210

Oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky

PhDr. Svetlana Chomová, PhD. # odborná pracovníčka pre vzdelávanie, poverená vedením oddelenia
e-mail: svetlana.chomova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 234, mobil: +421 918 817 129

Ing. Ivo Šimunek # odborný pracovník pre štatistiku kultúry
e-mail: ivo.simunek@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 232

Jana Brúderová # odborná pracovníčka pre štatistiku kultúry
e-mail: jana.bruderova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 230

doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. # odborná pracovníčka pre sociálnu prevenciu
e-mail: ingrid.hupkova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 226

Mgr. Lucia Adorno Trusina # odborná pracovníčka pre vzdelávanie
e-mail: lucia.trusina@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 291

Oddelenie produkcie

Mgr. Zuzana Kaprinay # vedúca oddelenia
e-mail: zuzana.kaprinay@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 270

Martina Kováčová # produkčná
e-mail: martina.kovacova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 212, mobil: +421 915 968 431

V-klub

e-mail: vklub@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 217, +421 2 204 71 222, mobil: +421 918 817 141

Odbor ekonomiky a prevádzky

Ing. Juraj Liszkay # riaditeľ odboru
e-mail: juraj.liszkay@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 242

Oddelenie prevádzky

Mgr. Jozef Krištof # vedúci oddelenia
e-mail: jozef.kristof@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 256, mobil: +421 918 817 145

Projektová kancelária

Mgr. Jana Bečkyová # vedúca projektovej kancelárie
e-mail: jana.beckyova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 510

Slovakiana – Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra

Jan Mráz # IT technik
e-mail: jan.mraz@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 218

Mgr. Linda Suchá # správkyňa digitálneho obsahu
e-mail: linda.sucha@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 511

Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia

e-mail: nocka@nocka.sk

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 9. 9. 2018 a naposledy aktualizované 22. 5. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.