Úvod » Kontakt

Kontakt

Národné osvetové centrum

Sídlo organizácie:

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
IČO: 00164615
web stránka: www.nocka.sk

Podateľňa:

Národné osvetové centrum
Nám. SNP č. 12
812 34 Bratislava 1
e-mail: podatelna@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 202
mobil: +421 907 713 533

Úradné hodiny:

utorok – štvrtok: 9.00 – 14.00 hod.

Poskytovanie informácií verejnosti:

nocka@nocka.sk

Generálny riaditeľ
Mgr. Erik Kriššák
e-mail: nocka@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 201

Vedúca kancelárie generálneho riaditeľa
Mgr. Zuzana Sklenárová
e-mail: nocka@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 292, mobil: +421 908 078 266

Personálne oddelenie
Ing. Tímea Antalová
e-mail: personalne@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 220

Kontakt pre médiá
e-mail: alexandra.zilava@nocka.sk, press@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 270
mobil: +421 948 247 144

Právnik
JUDr. Adela Bezaňuková
e-mail: adela.bezanukova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 211

Mgr. Mgr.art. Jakub Klech
e-mail: jakub.klech@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 508

Mgr. Ing. Nataša Bobocká
e-mail: natasa.bobocka@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 290

Odbor hlavných činností

Mgr. Tatiana Šišková # poverená riadením odboru
e-mail: tatiana.siskova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 204, mobil: +421 918 817 142

Oddelenie neprofesionálneho umenia

Mgr. Tatiana Šišková # vedúca oddelenia
e-mail: tatiana.siskova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 204, mobil: +421 918 817 142

Mgr. art. Michal Stahl # odborný pracovník pre hudbu a spev
e-mail: michal.stahl@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 209

Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD. # odborná pracovníčka pre divadlo
e-mail: alexandra.stefkova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 263

Mgr. art. Lucia Hromníková # odborná pracovníčka pre divadlo
e-mail: lucia.hromnikova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 263

Mgr. art. Renata Jurčová # odborná pracovníčka pre umelecký prednes
e-mail: renata.jurcova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 249

Mgr. art. Pavel Smejkal # odborný pracovník pre film
e-mail: pavel.smejkal@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 252

Mgr. art. Debora Pastirčáková # odborná pracovníčka pre film
e-mail: debora.pastircakova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 252

Mgr. art. Lenka Adamčáková # odborná pracovníčka pre fotografiu
e-mail: lenka.adamcakova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 245

Mgr. art. Eduard Klena # odborný pracovník pre výtvarnú tvorbu
e-mail: eduard.klena@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 246

Mgr. art. Júlia Oreská # odborná pracovníčka pre literatúru
e-mail: julia.oreska@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 241

Mgr. art. Matej Moško, PhD. # programový riaditeľ festivalu Scénická žatva
e-mail: matej.mosko@nocka.sk

MgA. Jakub Molnár # šéfredaktor časopisu Javisko
e-mail: jakub.molnar@nocka.sk

Dom umenia

e-mail: domumenia@nocka.sk

Oddelenie folklóru a folklorizmu

Mgr. Katarína Babčáková, PhD. # vedúca oddelenia
e-mail: katarina.babcakova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 250

Mgr. Michal Noga # odborný pracovník pre folklór a folklorizmus
e-mail: michal.noga@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 254

Mgr. art. Ondrej Galbička # odborný pracovník pre folklór a folklorizmus
e-mail: ondrej.galbicka@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 254

Oddelenie digitalizácie a dokumentácie

Mgr. Lucia Ditmarová, PhD. # vedúca oddelenia
e-mail: lucia.ditmarova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 255

Mgr. Mária Lörinc # odborná pracovníčka digitálnej bádateľne
e-mail: maria.lorinc@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 216

Mgr. Henrieta Gábrišová, PhD. # odborná pracovníčka knižnice
e-mail: henrieta.gabrisova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 210

Oddelenie vzdelávania, výskumu a štatistiky

PhDr. Veronika Vasilová, PhD. # vedúca oddelenia
e-mail: veronika.vasilova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 236, mobil: +421 918 817 134

Ing. Ivo Šimunek # odborný pracovník pre štatistiku kultúry
e-mail: ivo.simunek@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 232

Jana Brúderová # odborná pracovníčka pre štatistiku kultúry
e-mail: jana.bruderova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 230

PhDr. Svetlana Chomová, PhD. # odborná pracovníčka pre vzdelávanie
e-mail: svetlana.chomova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 234, mobil: +421 918 817 134

doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. # odborná pracovníčka pre sociálnu prevenciu
e-mail: ingrid.hupkova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 226

Mgr. Lucia Adorno Trusina # odborná pracovníčka pre vzdelávanie
e-mail: lucia.trusina@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 291

Odbor marketingu a komunikácie

Elena Lipianska # riaditeľka odboru
e-mail: elena.lipianska@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 266, mobil: +421 918 817 127

Oddelenie komunikácie a edičnej činnosti

Alexandra Žilavá # vedúca oddelenia
e-mail: alexandra.zilava@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 270, mobil: +421 948 247 144

Oddelenie produkcie kultúrnych podujatí

Martina Kováčová # vedúca oddelenia
e-mail: martina.kovacova@nocka.sk
tel.č.: +421 2 204 71 212, mobil: +421 915 968 431

Odbor ekonomiky a prevádzky

Ing. Viliam Korenčík, MBA # riaditeľ odboru
e-mail: viliam.korencik@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 207

Oddelenie ekonomiky

Ing. Martina Búčiová # vedúca oddelenia
e-mail: martina.buciova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 239, mobil: +421 918 716 071

Oddelenie prevádzky

Mgr. Jozef Krištof # vedúci oddelenia
e-mail: jozef.kristof@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 256, mobil: +421 918 817 145

Projektová kancelária

Mgr. Jana Bečkyová # vedúca projektovej kancelárie
e-mail: jana.beckyova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 510

Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra – Slovakiana

Jan Mráz # IT technik
e-mail: jan.mraz@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 218

Mgr. Linda Suchá # správkyňa digitálneho obsahu
e-mail: linda.sucha@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 511

Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia

PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD. LL.M., MBA # projektová manažérka
e-mail: ivana.cergetova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 506

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 9. 9. 2018 a naposledy aktualizované 21. 11. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.