Hudba

Dychová hudba ako žáner je dlhodobou súčasťou hudobnej kultúry na Slovensku. Najstarší dychový súbor vznikol v roku 1838 v Hronci pri Podbrezovej. Od tohto obdobia prešla dychová hudba zložitým vývojom a postupne sa stala tzv. menšinovým žánrom. Dnešná podoba dychovky sa výrazne líši od tej minulej. Metodická starostlivosť o dychovú hudbu amatérov na Slovensku sa začala v 60. rokoch 20. storočia vytvorením hudobného oddelenia v Osvetovom ústave, ktorý bol predchodcom NOC. Pre slovenskú hudobnú kultúru a zvlášť pre dychovú hudbu je najdôležitejšie desaťročné pôsobenie Karola Pádivého v Slovenskom ústredí ľudovej umeleckej tvorivosti a Osvetovom ústave, kde sa vo funkcii odborného pracovníka, neskôr vedúceho hudobného oddelenia zaslúžil o najväčší rozmach dychovej hudby vo všetkých oblastiach Slovenska. V súčasnosti Národné osvetové centrum zastrešuje jednu celoštátnu súťaž a prehliadku pre detské, mládežnícke a malé dychové hudby OdDYCHpoDYCH – ide o zlúčenie dvoch predošlých podujatí: FestMlaDych a Lednické Rovne –, ktorá sa koná od roku 2021. Od roku 2024 súťaž prebieha pod názvom Oddychovka, navyše s novou kategóriou: Veľké dychové orchestre.

Metodická starostlivosť o klasickú hudbu amatérov sa v Národnom osvetovom centre (NOC), v tom čase Osvetovom ústave, začala v 60. rokoch 20. storočia. V roku 1973 vznikol Celoslovenský festival komornej hudby, v rokoch 1984-1990 sa pravidelne konala celoslovenská súťaž symfonických orchestrov Symfonik. Úlohou NOC v podpore komornej hudby bolo okrem realizácie súťaží aj ovplyvňovanie repertoáru a zvyšovanie interpretačného majstrovstva jednotlivých telies. Na to bola zameraná aj vzdelávacia a edičná činnosť. V súčasnosti NOC odborne garantuje a zastrešuje jednu celoštátnu postupovú súťaž neprofesionálnej inštrumentálnej hudby Divertimento musicale, na ktorej sa jednotlivé orchestre prezentujú prevažne dielami klasickej vážnej hudby, ale aj dielami tzv. vyššieho populáru.

V 70. rokoch 20. storočia sa v súvislosti s prudkým rozvojom neprofesionálneho umenia zvýšil aj počet hudobných inštrumentálnych súborov a skupín, ktoré mali veľký záujem o rôzne spevácke a hudobné súťaže populárnej hudby. V tomto období Osvetový ústav organizoval obľúbené celoslovenské podujatie Oravské synkopy, kde profesionálni speváci súťažili s piesňami amatérskych skladateľov a textárov. V roku 1978 po prvý raz piesne amatérskych skladateľov predviedli poprední amatérski speváci. V 80. rokoch prevzal Osvetový ústav aj starostlivosť o diskotekárov a fonoamatérov (tzv. lovcov zvukov) a stal sa organizátorom celoslovenských súťaží Diskoráma a Fonorallye, z ktorej sa postupne vytvorila súťaž Amatérsky zvukový záznam. V tomto období vzrástol záujem aj o žánre folk, country a trampská pieseň, a tak vzniklo nové celoslovenské súťažné podujatie pod názvom Zaprášenými cestami sem k nám. Na túto prehliadku neskôr nadviazala súťaž neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov Národného osvetového centra pod názvom Strunobranie.

Súťaž sa koná dodnes, od roku 2022 s dvojročnou periodicitou a pod novým názvom Kontakt. Reaguje na žánrový vývoj v oblasti populárnej hudby na Slovensku a v súčasnosti dáva priestor autorskej piesňovej aj inštrumentálnej populárnej hudbe.

Aktuality

Oddychovka 2024 web-titulka

Oddychovka 2024

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka dychovej hudby Oddychovka oslávi svoj 27. ročník. Podujatie v Lednických Rovniach a Púchove bude sviatkom dychovej hudby, po rokoch opäť s kategóriou veľkých dychových orchestrov.

Čítať viac »

Súťaže

Vzdelávanie

NOC: Radosť z tvorivosti

Divertimento musicale

V rámci podujatia Divertimento musicale prebiehajú aj workshopy, zamerané na zlepšenie interpretačných schopností, určené pre účastníkov súťaže. V roku 2017 sa konali dokopy tri vzdelávacie workshopy, rozdelené podľa typu hudobných

Čítať viac »
NOC: Radosť z tvorivosti

Kontakt

Festival Kontakt ponúka okrem súťaženia aj účasť na vzdelávacích seminároch pod vedením kvalifikovaných lektorov. V roku 2018 sa na súťaži (ešte pod názvom Strunobranie) konal workshop Napíš si pieseň, pod

Čítať viac »

Poradný zbor

Zoznam členov poradného zboru:
1. Mgr. art. Jozef Baláž
2. Mgr. art. Michal Bróska
3. Mgr. Vladimír Dianiška
4. Mgr. art. Adam Hudec
5. Mgr. art. Lukáš Kollár
6. Jozef Kozár
7. David Krajčí, DiS. art.
8. Mgr. art. Matej Krella
9. MgA. Roman Maďar
10. Peter Schürger
11. Vratislav Skaličan, DiS. art.
12. Ing. Pavel Špaček
13. Anna Zbínová

doc. Mgr. art. Pavol Tužinský

Mgr. Leonard Vajdulák

Mgr. art. Vladimír Harvan

Mgr. art. Milan Oravec, ArtD.

Mgr. Július Krajčík

Mgr. art. Ivan Šiller, ArtD.

Mgr. Peter Janků, PhD.

Ing. Dušan Franců

PhDr. Ján Palkovič

Ing. Radovan Tiňo, PhD.

Dagmar Očenášová

Mgr. Dušan Jablonský

Bc. Dalibor Urminský

Svetozár Šomšák

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 2. 4. 2022 a naposledy aktualizované 16. 10. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.