Jazykom tanca (predtým Tancuj, tancuj) je celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov a je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Hoci prvýkrát sa Celoslovenská súťaž národopisných a tanečných ochotníckych súborov uskutočnila už v roku 1950, za prvú organizovanú súťažnú prehliadku výlučne folklórnych súborov možno považovať až Celoštátny súťažný festival amatérskych folklórnych súborov z roku 1971. Konal sa každé tri roky pod rôznymi názvami – Celoštátna súťažná prehliadka tvorivých choreografií folklórnych súborov, Celoštátna súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov, Tancuj, tancuj, od roku 2019 pod názvom Jazykom tanca.  Súťaž je určená pre neprofesionálne folklórne kolektívy prezentujúce tradičné hudobné, tanečné, pracovné, obradové i zvykoslovné prejavy z rôznych lokalít Slovenska. Poslaním súťaže je vytvárať priestor na prezentáciu tvorby v neprofesionálnych folklórnych kolektívoch, podporovať ich rozvoj a zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a predovšetkým poukazovať na význam tradičnej ľudovej kultúry v kultúrnom dianí a viesť verejnosť k jej poznávaniu.

 

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív

Jazykom tanca sa presúva na rok 2021

Národné osvetové centrum, ktoré je z poverenia MK SR vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnych postupových súťaží v oblasti folklóru a ...
Zobraziť

Celoštátne kolo sa uskutoční 12. – 14. novembra 2021 vo Zvolene.

 

Tancuj, tancuj 2017 – výsledková listina

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych kolektívov Tancuj, tancuj 2017. Laureát: FS Hornád, Košice Choreografia: Maľovaní Autor: Mgr ...
Zobraziť

Tancuj, tancuj 2017 – tlačová správa

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov 2014. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov pod názvom „Tancuj, tancuj 2017“ ...
Zobraziť