Úvod » Výskum a štatistika » Výstupy » Najobľúbenejšie sviatky Slovákov

Najobľúbenejšie sviatky Slovákov

NOC: Radosť z tvorivosti

Kultúrne observatórium Národného osvetového centra uskutočnilo začiatkom novembra reprezentatívny výskum verejnej mienky k problematike kultúrnych a historických tradícií. Jeho súčasťou bolo zisťovanie vzťahu respondentov k sviatkom a dňom pracovného pokoja, k veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradícii a ďalšie témy. Výskum sa uskutočnil na vzorke dospelej populácie (1155 respondentov).

Z výsledkov vyberáme:

Ktorý zo sviatkov a dní pracovného pokoja z uvedeného zoznamu máte najradšej, najintenzívnejšie ho prežívate? Uveďte len jeden!

1    1. január          Nový rok                                     9,4

2    1. január          Deň vzniku Slovenskej republiky       0,5

3    6. január          Traja králi                                   0,5

4                          Veľký piatok                                2,6

5                          Veľkonočná nedeľa                       4,9

6                          Veľkonočný pondelok                    3,7

7    1. máj              Sviatok práce                             1,3

8    8. máj              Deň víťazstva nad fašizmom           0,2

9    5. júl                Sviatok sv. Cyrila a Metoda           0,5

10  29. august         Výročie SNP                               0,2

11   1. september     Deň Ústavy SR                           0,1

12  15. september    Sedembolestná panna Mária          0,6

13  1. november       Sviatok všetkých svätých            1,0

14  17. november     Deň boja za slobodu a demokraciu  0,3

15  24. december     Štedrý deň                                67,0

16  25. december     Prvý sviatok vianočný                  6,7

17  26. december     Druhý sviatok vianočný                0,4

Ktorý zo sviatkov a dní pracovného pokoja z uvedeného zoznamu by, podľa Vás, nemusel byť sviatkom alebo dňom pracovného pokoja? Možno uviesť viac odpovedí.

1    1. január          Nový rok                                     0,8

2    1. január          Deň vzniku Slovenskej republiky      3,7

3    6. január          Traja králi                                   9,2

4                          Veľký piatok                                3,7

5                          Veľkonočná nedeľa                       1,6

6                          Veľkonočný pondelok                    4,8

7    1. máj              Sviatok práce                             20,9

8    8. máj              Deň víťazstva nad fašizmom           11,9

9    5. júl                Sviatok sv. Cyrila a Metoda           12,0

10  29. august         Výročie SNP                               13,5

11   1. september     Deň Ústavy SR                           24,3

12  15. september    Sedembolestná panna Mária          18,6

13  1. november       Sviatok všetkých svätých            1,5

14  17. november     Deň boja za slobodu a demokraciu  27,2

15  24. december     Štedrý deň                                0,9

16  25. december     Prvý sviatok vianočný                  0,3

17  26. december     Druhý sviatok vianočný                3,1

nepdpovedal                              11,1
Myslíte si, že sa dnes na Slovensku dostatočne oceňuje význam diela Cyrila a Metoda?

áno               36,3
nie                27,2
nevie posúdiť  36,5

Poznáte meno Metodovho žiaka, ktorého pred smrťou odporučil ako svojho nástupcu?

áno                       24,0
nie, nespomínam si   76,0

Koho považujete za najvýznamnejšieho panovníka z obdobia Veľkomoravskej ríše?

nepoznám žiadneho  4,2
Pribina                  16,1
Mojmír                   3,8
Rastislav               11,7
Svätopluk              46,1
Koceľ                    0,4
Mojmír II.               0,8
niekoho iného         0,3
nevie posúdiť         16,6

Prajeme všetkým návštevníkom našej webovej stránky  príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia a šťastia.

Kultúrne observatórium Národného osvetového centra

Z vysledkov vyskumu verejnej mienky o sviatkoch a tradíciách

Tento článok bol zverejnený 1. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.