Počiatky hudobno-tanečného folklorizmu siahajú do 16. storočia, keď boli hudobné a tanečné prejavy z tradičného prostredia prezentované na šľachtických dvoroch, neskôr na korunovačných slávnostiach, zábavách a plesoch. V 19. storočí sa prejavy folklorizmu v súvislosti s národno-obrodenským hnutím objavili v ochotníckom divadle, boli súčasťou spolkových zábav, neskôr bola scénická interpretácia tradičných hudobných a tanečných prejavov súčasťou operných a baletných predstavení. Za neoficiálny „rok vzniku“ folklórneho hnutia je považovaný rok 1948, keď sa hudobno-tenečný folklór začal v scénickej produkcii presadzovať v oveľa väčšej miere ako v minulosti. Od konca 50. rokov 20. storočia vystupoval ako koordinátor a odborný garant v oblasti scénického folklorizmu na Slovensku Osvetový ústav, neskôr Národné osvetové centrum (NOC). V súčasnosti NOC okrem metodickej podpory folklórnych kolektívov a jednotlivcov, odborne zastrešuje viaceré celoštátne súťaže a prehliadky zamerané na folklórne súbory (Tancuj, tancuj), detské folklórne súbory (Pod Likavským hradom), folklórne skupiny (Nositelia tradícií), sólistov tanečníkov (Šaffova ostroha) a hudobný folklór detí a dospelých (Vidiečanova Habovka).

 

AktualitySúťažeVzdelávanieMetodické materiályPoradný zbor

Jazykom tanca 2020

Napriek zvláštnosti tohto „bezfestivalového“ obdobia sme radi, že sa s novou choreografickou a režijnou tvorbou v oblasti hudobno-tanečného kultúrneho dedičstva ...
Zobraziť

V týchto dňoch sa mala konať Šaffova ostroha

Každý rok sme o tomto čase prichádzali do Dlhého Klčova a chystali všetko potrebné na ďalší ročník (tento rok by ...
Zobraziť

Terénny výskum a dokumentácia ľudového tanca na Slovensku

Autorom prvých záznamov u nás bol K. Plicka, ktorý ľudový tanec v mnohých lokalitách na Slovensku zachytil v niekoľkých svojich ...
Zobraziť

Kokavské etnodielne nielen pre študentov

Obec Kokava nad Rimavicou v spolupráci s Národným osvetovým centrom v rámci Festivalu ľudovej kultúry Koliesko každoročne pripravuje seminár z ...
Zobraziť

Etnodielne

Etnodielne nielen pre študentov je cyklus letných škôl, ktorý sa pravidelne uskutočňuje pod záštitou Národného osvetového centra od roku 2007 ...
Zobraziť

Tvorivá dielňa Primášikovia

Tvorivá dielňa Primášikovia sa pravidelne každý rok organizuje už od roku 1999. Prvé ročníky tejto tvorivej dielne organizoval vtedajší pracovník ...
Zobraziť

Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD.

Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.

Doc. Stanislav Marišler, ArtD.

Mgr. art. Mgr. Barbora Morongová, PhD.

Mgr. art. Miroslava Palanová

Mgr. art. František Morong

Mgr. Estera Juhászová

Mgr. Alfréd Lincke

Mgr. art. Vladimír Michalko

Mgr. art. Ján Michálik

PhDr. Vladimír Vnenčák