Úvod » Výskum a štatistika » Výstupy » Súčasný stav a úroveň čítania na Slovensku

Súčasný stav a úroveň čítania na Slovensku

NOC: Radosť z tvorivosti

Vybrané výsledky výskumu Súčasný stav a úroveň čítania v SR 2003 uskutočneného v spolupráci s Literárnym informačným centrom v dňoch 19. – 30. júna 2003 na vzorke 1467 respondentov reprezentujúcich populáciu Slovenska od 15 rokov.

Údaje sú uvádzané v %.

Ako často v súčasnosti čítate krásnu literatúru (romány, poviedky, rozprávky, básne)?

každý alebo takmer každý deň 8,9
viackrát do týždňa 10,5
asi raz do týždňa 7,7
asi raz do mesiaca 10,5
asi raz za štvrťrok 8,7
asi raz za polrok 9,8
asi raz ročne 9,3
vôbec alebo takmer vôbec 34,5

 

Čo Vás vedie k čítaniu krásnej literatúry? (Respondenti mohli uviesť tri odpovede, na otázku odpovedali len respondenti, ktorí čítajú  krásnu literatúru)

chcem zabudnúť na každodenné problémy 41,1
chcem zabiť čas 17,2
chcem sa zabaviť 46,3
chcem sa zdokonaľovať 25,6
chcem mať podnety na uvažovanie 32,6
chcem mať estetický zážitok 36,9
chcem sa poučiť, chcem byť vzdelanejší/vzdelanejšia 44,5
chcem uspieť v spoločnosti 5,6
iná odpoveď 3,7

 

Čo najčastejšie vyhľadávate v krásnej literatúre? (Respondenti mohli uviesť dve odpovede, na otázku odpovedali len respondenti, ktorí čítajú  krásnu literatúru)

chcem spoznať atraktívne prostredie 16,1
chcem sledovať konanie  a osudy postáv 63,0
chcem zažiť príbeh, aký mi môj život neprinesie 35,1
chcem načerpať hlboké myšlienky 28,1
chcem spoznať názory spisovateľa 13,2
chcem mať zážitok z originálneho umeleckého spracovania 16,8
iná odpoveď 2,0

 

Aký je váš vzťah k pôvodnej slovenskej krásnej literatúre? (Na otázku odpovedali len respondenti, ktorí čítajú  krásnu literatúru)

nikdy som ju nečítal 7,5
v minulosti som ju skúsil čítať, ale nepáčila sa mi, tak som prestal 14,4
občas ju čítam 67,4
pravidelne ju čítam 10,6

 

Ak čítate občas alebo pravidelne slovenskú literatúru, ako ju hodnotíte? (Na otázku odpovedali len respondenti, ktorí čítajú  krásnu literatúru)

výrazne zaostáva za svetovou literatúrou 6,4
mierne zaostáva za svetovou literatúrou 26,9
vyrovná sa svetovej literatúre 45,4
prevyšuje svetovú literatúru 3,0
iná odpoveď 9,6
slovenskú literatúru nečítam 8,7

Súhrnným spracovaním výsledkov je publikácia Pavol Rankov – Peter Valček: Čítanie 2003, vydalo LIC Bratislava 2003

Vybrané výsledky výskumu Vzťah obyvateľstva SR k literatúre uskutočneného v dňoch 12. – 21. apríla 2002 na vzorke 1475 respondentov reprezentujúcich populáciu Slovenska od 15 rokov.

Do akej miery sa zaujímate o jednotlivé druhy umenia? (v %)

intenzívne priemerne málo
vôbec
nevie
hudba 25,1 42,9 23,9 8,0 0,1
literatúra 13,0 35,8 35,7 15,4 0,1
výtvarné umenie a architektúra 2,8 14,4 34,5 47,8 0,5
divadlo 3,0 19,7 39,1 37,9 0,3
film 19,9 44,0 26,7 9,8 0,5

 

Ako často čítate knihy? (v %)

každý alebo takmer každý deň 11,8
niekoľkokrát týždenne 13,2
asi raz týždenne 8,5
zriedkavejšie ako raz týždenne 7,5
asi raz mesačne 8,7
menej často 27,1
nečíta knihy 19,5
iná odpoveď 3,7

 

Ktorý z uvedených druhov literatúry obľubujete najviac? (odpovedali respondenti, ktorí knihy aspoň občas čítajú)

Druh literatúry
%
vážnu literatúru (romány, novely, poviedky) 12,4
poéziu 1,7
oddychovú literatúru s námetmi o láske a rodinnom živote 26,1
detskú literatúru 1,1
literatúru faktu 4,3
dobrodružnú literatúru 9,0
detektívky a kriminálky 10,2
historické romány 10,1
vedeckofantastické príbehy 4,1
cestopisy 3,2
životopisy 2,0
odbornú vedeckú literatúru 5,2
populárno-vedeckú literatúru 4,4
náboženskú literatúru 4,8
iné 1,6

 

Kto patrí k Vašim najobľúbenejším domácim spisovateľom či spisovateľkám? (možných viac odpovedí, odpovedali respondenti, ktorí uviedli, že majú svojich obľúbených spisovateľov či spisovateľky – 29,1% z celkového počtu respondentov)

1. Hana Zelinová 15,2
2. Jozef Nižnánsky 11,0
3. Táňa Keleová-Vasilková 6,9
4. Margita Figuli 6,1
5. František Hečko 6,1
6. Martin Kukučín 5,0
7. Vincent Šikula 4,7
8. Milan Rúfus 4,4
9. Ladislav Mňačko 3,9
10. Pavol Dobšinský 3,8
11. Pavol Országh Hviezdoslav 3,6
12. Milo Urban 2,8
13. Ján Smrek 2,8
14. Božena Slančíková Timrava 2,5
15. Jozef Gregor Tajovský 2,5
16. Daniel Hevier 2,2
17. Miroslav Válek 2,2
18. Ladislav Ballek 2,0
19. Dominik Tatarka 1,9
20. Mária Rázusová Martáková 1,7

 

Kto patrí k Vašim najobľúbenejším zahraničným spisovateľom či spisovateľkám? (možných viac odpovedí, odpovedali respondenti, ktorí uviedli, že majú svojich obľúbených spisovateľov či spisovateľky – 29,1% z celkového počtu respondentov)

1. Danielle Steelová 18,4
2. Erich Maria Remarque 8,0
3. Robin Cook 6,6
4.  Ernest Hemingway 6,6
5. Dick Francis 4,2
6. Jackie Collinsová 4,0
7. Arthur  Hailey 3,8
8. Alexander Dumas 3,5
9. Lev Nikolajevič Tolstoj 3,3
10. Johannes Mario Simmel 3,3
11. Victor Hugo 3,3
12. Agatha Christie 3,1
13. Stephen King 2,8
14. Henryk Sienkiewicz 2,6
15. John Steinbeck 2,6
16. Jules Verne 2,4
17. Joseph Heller 2,4
18. Fiodor Michajlovič Dostojevskij 1,9
19. Karl May 1,9
20. Rosamunde Pilcherová 1,9

 

Vedeli by ste priradiť k uvedeným menám spisovateľov názov diela, ktoré napísali? (v %)

správna

odpoveď

neuvedené

+

nesprávna

odpoveď

Samo Chalupka: Turčín Poničan 59,3 40,7
Ján Kalinčiak: Reštavrácia 61,2 38,8
Pavol Országh-Hviezdoslav: Hájnikova žena 83,3 16,7
Milo Urban: Živý bič 57,1 42,9
Janko Jesenský: Demokrati 53,3 46,7
František Hečko: Červené víno 79,8 20,2
Rudolf Jašík: Námestie svätej Alžbety 51,5 48,5
Ján Smrek: Básnik a žena 47,8 52,2
Laco Novomeský: Do mesta 30 minút 31,9 68,1
Vincent Šikula: Majstri 31,5 68,5

 

Vedeli by ste priradiť k uvedeným menám spisovateľov názov diela, ktoré napísali?  (v %)

správna

odpoveď

neuvedené

+

nesprávna

odpoveď

Lev Nikolajevič Tolstoj: Vojna a mier 65,6 34,4
William Shakespeare: Hamlet 80,1 19,9
Friedrich Schiller: Zbojníci 33,3 66,7
Victor Hugo: Bedári 72,4 27,6
Alberto Moravia: Rimanka 52,4 47,6
Erich Maria Remarque: Traja kamaráti 54,5 45,5
Henryk Sienkiewicz: Quo vadis 46,4 53,6
Ernest Hemingway: Starec a more 73,5 26,5
Fiodor Michajlovič Dostojevskij: Zločin a trest 51,5 48,5
Franz Kafka: Proces 38,1 61,9

 

Čo najviac ovplyvňuje Vaše rozhodovanie pri kupovaní knihy? (v %)

kritika v tlači 1,8
relácie v TV alebo v rozhlase 1,4
Odporučenie kníhkupca 2,2
Odporúčania známych 8,4
internetová ponuka 0,3
moja finančná situácia 19,0
autor knihy 7,4
žáner (druh, do ktorého kniha patrí) 26,8
iná odpoveď 2,3
knihy nekupujem 30,4

Tento článok bol zverejnený 1. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.