Úvod » Vzdelávanie a metodika

Vzdelávanie a metodika

Vzdelávacie aktivity sú orientované na oblasť celoživotného vzdelávania, plnenie úloh štátnej kultúrnej politiky a ďalšieho odborného vzdelávania v oblasti miestnej a regionálnej kultúry a osvetovej činnosti. Vzdelávacia činnosť sa realizuje v súlade s poslaním NOC.

Poslaním je vzdelávanie pracovníkov v oblasti miestnej a regionálnej kultúry prostredníctvom teoretickej, výchovno-vzdelávacej, poradenskej, dokumentačnej a edičnej činnosti.

Cieľom edukačných aktivít je usmerniť účastníkov a poskytnúť im námety na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho pôsobenia v regiónoch (obsahová stránka vzdelávania, nové formy a metódy výchovno-vzdelávacej činnosti, práca s cieľovými skupinami, inovatívne postupy vo vzdelávaní a i.).

Cieľové skupiny vzdelávania tvoria  predovšetkým zamestnanci regionálnych osvetových stredísk, samosprávnych i mimovládnych neziskových organizácií, spolkov, záujmových združení a jednotlivcov zo všetkých regiónov Slovenska.

Priority v oblasti vzdelávania:

  • vzdelávacie aktivity v oblasti profesijného, umeleckého a občianskeho vzdelávania v súlade s novými podnetmi a trendmi,
  • cielená poradenská činnosť (metodická, konzultačná, informačná a pod.) pre subjekty miestnej a regionálnej kultúry,
  • vytváranie sietí a rozvinutie spolupráce so subjektmi pôsobiacimi v oblasti vzdelávania (samospráva, tretí sektor, rezort kultúry, rezort školstva a pod.),
  • podpora celoštátnych a vládnych kampaní, národných programov a akčných plánov,
  • aktuálne problémy miestnej a regionálnej kultúry.
  • realizácia vzdelávacích aktivít akreditovaných MŠ SR zameraných na dlhodobé a cielené vzdelávanie profesionálnych i dobrovoľných pracovníkov v oblasti kultúry.

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 1. 9. 2018 a naposledy aktualizované 10. 4. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.