Osvetová činnosť v oblasti podpory mladej literatúry sa v Osvetovom ústave datuje do začiatkov 50. rokov 20. storočia. Systematickejšia a koncepčnejšia podpora mladých začínajúcich autorov poézie a prózy, literárnych klubov a klubov mladých autorov sa však začala až v 90. rokoch 20. storočia, predovšetkým prostredníctvom metodicko-poradenskej a vzdelávacej činnosti. Aktívne sa do tohto procesu zapojili aj významní slovenskí autori a propagátori literatúry, predovšetkým Peter Jaroš, Jozef Urban, Vojtech Kondrót, Ján Petrík a Alexander Halvoník. Vzniklo viacero literárnych súťaží – O cenu Gustáva Reussa (1998-2002), Cena Ruda Fabryho (2009), Hodžov novinový článok (2008 – 2018), z ktorých sa od roku 1994 realizuje najstaršia súťaž neprofesionálnej literárnej tvorby Literárny Zvolen.

AktualitySúťažeVzdelávanieMetodické materiályPoradný zbor

Literárny Zvolen 2019 – Zborník

LITERARNY_ZVOLEN 2019 - ZBORNÍK ...
Čítať Viac

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2019

Trnavský samosprávny kraj Mesto Senica Záhorská knižnica Senica Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava Literárne informačné centrum Bratislava v y h l ...
Čítať Viac

Poradný zbor pre literatúru sa v súčasnosti tvorí.