Počiatky amatérskeho filmu na Slovensku siahajú do 30. – 40. rokov 20. storočia. Toto obdobie je späté predovšetkým s individuálnou tvorbou jednotlivcov a spolkovou činnosťou filmových klubov. Systematická a organizovaná podoba amatérskej filmovej tvorby sa datuje od v 50. rokoch 20. storočia a súvisí so vznikom Osvetového ústavu (neskôr Národné osvetové centrum). Národné osvetové centrum podporuje rozvoj filmovej tvorby prostredníctvom vzdelávacích i prezentačných podujatí, súťaží či festivalov. V minulosti bolo NOC vyhlasovateľom viacerých súťaží: CINEAMA, Oravská osmička a medzinárodná súťaž Tatranský kamzík. V súčasnosti je vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej prehliadky CINEAMA a kolekcia vybraných filmov z tejto súťaže je každoročne prezentovaná na svetovej súťaži UNICA (Union International du Cinema).

AktualitySúťažeVzdelávanieMetodické materiályPoradný zbor
CINEAMA 2021 - výsledky

Výsledky celoštátneho kola CINEAMA 2021

29. ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2021 vyvrcholil prehliadkou v Kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch. Mená víťazov ...
Zobraziť

Cineama 2021

Filmy ako svedectvo o zvláštnej pandemickej dobe, ale aj prostriedok úniku do fantazijného sveta, kam problémy všedných dní nedoliehajú: Tak by ...
Zobraziť
CINEAMA 2021 - ilustračný obrázok

Oficiálny súťažný výber filmov celoštátneho kola postupovej súťaže CINEAMA 2021

Predvýberová komisia celoštátneho kola postupovej súťaže neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2021 v zložení doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD., Mgr. art ...
Zobraziť
CINEAMA

 

FILMWORK

FILMWORK sa uskutočňuje každý rok na jeseň v priestoroch NOC v Bratislave. Zameraný je na jednotlivé umelecké etapy vzniku filmového ...
Zobraziť

Nakrúcame mobilom

Webinár vznikol na festivale TVOR•BA 2½ a je určený pre neprofesionálnych filmárov aj širokú verejnosť. Nikdy v dejinách nebola filmová ...
Zobraziť