Počiatky amatérskeho filmu na Slovensku siahajú do 30. – 40. rokov 20. storočia. Toto obdobie je späté predovšetkým s individuálnou tvorbou jednotlivcov a spolkovou činnosťou filmových klubov. Systematická a organizovaná podoba amatérskej filmovej tvorby sa datuje od v 50. rokoch 20. storočia a súvisí so vznikom Osvetového ústavu (neskôr Národné osvetové centrum). Národné osvetové centrum podporuje rozvoj filmovej tvorby prostredníctvom vzdelávacích i prezentačných podujatí, súťaží či festivalov. V minulosti bolo NOC vyhlasovateľom viacerých súťaží: CINEAMA, Oravská osmička a medzinárodná súťaž Tatranský kamzík. V súčasnosti je vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej prehliadky CINEAMA a kolekcia vybraných filmov z tejto súťaže je každoročne prezentovaná na svetovej súťaži UNICA (Union International du Cinema).

AktualitySúťažeVzdelávanieMetodické materiályPoradný zbor

Výsledková listina celoštátneho kola CINEAMA 2020

Celoštátne kolo 28. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2020 sa uskutočnilo 25. - 27. septembra v Kine Žriedlo v Bardejovských ...
Zobraziť

CINEAMA v žiarivých farbách

Pozývame vás na 28. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2020. Podujatie sa uskutoční 25. - ...
Zobraziť

Oficiálny súťažný výber filmov celoštátneho kola postupovej súťaže CINEAMA 2020

Predvýberová komisia celoštátneho kola postupovej súťaže CINEAMA 2020 v zložení doc. Anton Szomolányi, ArtD., Mgr. Ladislav Munk, PhDr. Zuzana Školudová ...
Zobraziť
CINEAMA

 

FILMWORK

FILMWORK sa uskutočňuje každý rok na jeseň v priestoroch NOC v Bratislave. Zameraný je na jednotlivé umelecké etapy vzniku filmového ...
Zobraziť