Viva il canto je celoštátna postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov. Jediná vrcholná celoštátna súťaž pre dospelé spevácke zbory sa uskutočňuje od roku 2012 a nadväzuje na tradíciu celoštátnych súťaží pre dospelé spevácke zbory, ktoré sa konali od 70.  až do konca 90. rokov 20. storočia. Súťaž je určená pre veľké spevácke zbory (miešané, mužské alebo ženské), komorné spevácke zbory alebo vokálne zoskupenia. Hlavným cieľom je vytvoriť priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych speváckych zborov.

 

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív

Výsledky súťaže Viva il canto 2019

V ý s l e d k y 4. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Viva il canto 4 ...
Čítať Viac

Oslava zborového spevu už týždeň pred Medzinárodným dňom zborového spevu

V Spišskej Novej Vsi sa už po druhýkrát uskutoční v dňoch 4. – 5. októbra 2019 celoštátna postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov ...
Čítať Viac

Fotografie z krajského kola súťaže Viva il canto 2019

Krajské kolo sa uskutočnilo v Trnavskom kraji ...
Čítať Viac
Loading...

Súťaž sa bude konať v roku 2021.

Prihlasovanie bude spustené koncom roku 2020.

 

Viva il canto 2015 – výsledky

Z á p i s n i c a zo zasadnutia odbornej poroty na 2. ročníku Celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke speváckych ...
Čítať Viac

Viva il canto 2015 – tlačová správa

Medzinárodný deň zborového spevu oslávilo 320 spevákov v Košiciach. MDZS oslávime len o pár dní neskôr Tretí októbrový víkend Som rada Prešovčania, ...
Čítať Viac