Úvod » Súťaže a prehliadky » Šaffova ostroha

Šaffova ostroha

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa koná každoročne v posledný májový víkend v hornozemplínskej obci Dlhé Klčovo, rodisku vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu. Podujatie nadviazalo na súťaž sólistov tanečníkov vo Východnej, ktorá sa konala v rozličnej periodicite od roku 1965. Šaffova ostroha sa uskutočňuje od roku 1993, pôvodne ako regionálna, od roku 1997 ako celoštátna súťaž. Tanečníci a tanečnice interpretujú voliteľné i určené tanečné typy v štyroch kategóriách: hlavná kategória A (tanečníci a tanečnice interpretujúci tanec podľa nositeľov tanečných tradícií – voliteľný a povinný typ tanca), regionálna kategória B (tanečníci z folklórnych skupín, interpretujúci regionálnu tanečnú tradíciu z regiónu, z ktorého pochádzajú alebo v ňom dlhodobo pôsobia), detská kategória C a mládežnícka kategória D (voliteľný a povinný typ tanca). Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentov v oblasti ľudového tanca, podnecovať interpretov a tanečných pedagógov vyhľadávať a poznávať tradičný tanečný materiál, ako aj osvojiť si ľudový tanec a jeho zákonitostí a inšpirovať tiež interpretov na tvorivú a kvalitnú interpretáciu ľudového tanca. Súťaž tak prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako významnej súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.

Aktuality

Šaffova ostroha 2022 – výsledky

Celoštátna postupová súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2022 sa konala v dňoch 27. – 29. mája 2022 v priestoroch vynoveného domu kultúry a nového amfiteátra v Dlhom Klčove.

Čítať viac »

Chcem sa prihlásiť

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 3. 9. 2018 a naposledy aktualizované 7. 8. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.