Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa koná každoročne v hornozemplínskej obci Dlhé Klčovo, rodisku vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu. Podujatie nadviazalo na súťaž sólistov tanečníkov vo Východnej, ktorá sa konala v rozličnej periodicite od roku 1965. Šaffova ostroha sa skutočňuje od roku 1993, pôvodne ako regionálna, od roku 1997 ako celoštátna súťaž. Tanečníci a tanečníčky interpretujú voliteľné i určené tanečné typy v troch kategóriách: interpretácia tanca podľa nositeľov tanečných tradícií, interpretácia regionálnej tanečnej tradície a interpreti od 10 do 16 rokov. Súčasťou podujatia je tiež nesúťažná prezentácia nositeľov tanečných tradícií. Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentov v oblasti ľudového tanca, podnecovať interpretov a tanečných pedagógov k vyhľadávaniu a poznávaniu tradičného tanečného materiálu, ako aj k osvojeniu si ľudového tanca a jeho zákonitostí, a tiež inšpirovať interpretov k tvorivej a kvalitnej interpretácii ľudového tanca. Súťaž tak prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.

 

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív

V týchto dňoch sa mala konať Šaffova ostroha

Každý rok sme o tomto čase prichádzali do Dlhého Klčova a chystali všetko potrebné na ďalší ročník (tento rok by ...
Zobraziť

Informácie k realizácii súťaží pre oblasť folklórneho umenia a scénického folklorizmu

28. ročník Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2020 sa ruší. 27. ročník Celoštátnej ...
Zobraziť
Loading...

Propozície na rok 2020

Šaffova ostroha 2020 propozície

Príloha č. 1 Šaffova ostroha – protokol

Príloha č. 2 Šaffova ostroha – hodnotiaca správa

Príloha č. 3 Šaffova ostroha – odporúčaný zoznam porotcov

Pramenný materiál k súťažnej kategórii A (tanečníci a tanečníčky interpretujúci tanec podľa nositeľov tanečných tradícií) – povinná časť:

Pozn.: Ďalší pramenný materiál bude v priebehu mesiaca február zverejnený na aktualizovanej stránke: https://www.folklornamapa.sk/

 

Propozície na rok 2019

Šaffova ostroha 2019_propozície

Príloha č. 1_Šaffova ostroha_protokol

Príloha č. 2_Šaffova ostroha_hodnotiaca správa

Príloha č. 3_Šaffova ostroha_odporúčaný zoznam porotcov

Šaffova ostroha – termíny krajských súťaží

 

Celoštátna postupová súťaž Šaffova ostroha je v roku 2020 zrušená.

 

Prihlásenie na Šaffova ostroha 2020

 

Šaffova ostroha 2017 – výsledková listina

VÝSLEDKY 25. ročníka Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2017. Kategória D - interpreti ľudového tanca ...
Zobraziť

Šaffova ostroha 2017 – tlačová správa

25. ročník Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2017. Jubilejná „štvrťstoročnica“ Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky ...
Zobraziť