Úvod » Súťaže a prehliadky » Šaffova ostroha

Šaffova ostroha

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa koná každoročne v posledný májový víkend v hornozemplínskej obci Dlhé Klčovo, rodisku vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu. Podujatie nadviazalo na súťaž sólistov tanečníkov vo Východnej, ktorá sa konala v rozličnej periodicite od roku 1965. Šaffova ostroha sa uskutočňuje od roku 1993, pôvodne ako regionálna, od roku 1997 ako celoštátna súťaž. Tanečníci a tanečnice interpretujú voliteľné i určené tanečné typy v štyroch kategóriách: hlavná kategória A (tanečníci a tanečnice interpretujúci tanec podľa nositeľov tanečných tradícií – voliteľný a povinný typ tanca), regionálna kategória B (tanečníci z folklórnych skupín, interpretujúci regionálnu tanečnú tradíciu z regiónu, z ktorého pochádzajú alebo v ňom dlhodobo pôsobia), detská kategória C a mládežnícka kategória D (voliteľný a povinný typ tanca). Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentov v oblasti ľudového tanca, podnecovať interpretov a tanečných pedagógov vyhľadávať a poznávať tradičný tanečný materiál, ako aj osvojiť si ľudový tanec a jeho zákonitostí a inšpirovať tiež interpretov na tvorivú a kvalitnú interpretáciu ľudového tanca. Súťaž tak prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako významnej súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.

Aktuality

Šaffova ostroha 2024 plagát

Šaffova ostroha 2024

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa uskutoční už budúci víkend v Dlhom Klčove. Podujatie nadväzuje na súťaž sólistov tanečníkov vo Východnej, ktorá sa s rozličnou periodicitou konala už od roku 1965. Tento ročník je však výnimočný, svieži a najmä tridsiaty!

Čítať viac »

Šaffova ostroha 2022 – výsledky

Celoštátna postupová súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2022 sa konala v dňoch 27. – 29. mája 2022 v priestoroch vynoveného domu kultúry a nového amfiteátra v Dlhom Klčove.

Čítať viac »

Propozície

Zvukové nahrávky k povinným tancom — Kategória A

Obsahuje:

 • A vi pani muzikanci_duvaj.mp3
 • A vi pani muzikanci_estam.mp3
 • Abo mi zahrajce_duvaj.mp3
 • Abo mi zahrajce_estam.mp3
 • Bul ja parobočok_duvaj.mp3
 • Bul ja parobočok_estam.mp3
 • Šari huši, šari_duvaj.mp3
 • Šari huši, šari_estam.mp3
 • Tancujem,tancujem_duvaj.mp3
 • Topanocki mojo_estam.mp3
 • Zahrajce mi muzikanci_duvaj.mp3
 • Zahrajce mi muzikanci_estam.mp3

Zvukové nahrávky k povinným tancom — Kategória D

Obsahuje:

 • Krivany_Mazurka_ĽH Radoslava Kertisa_.mp3

Chcem sa prihlásiť

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 3. 9. 2018 a naposledy aktualizované 7. 8. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.