Úvod » Súťaže a prehliadky » Žatva drámy

Žatva drámy

Žatva drámy 2024 web-titulka

Žatva drámy je celoštátna súťaž dramatickej tvorby neprofesionálnych autoriek a autorov od 15 rokov. Slovenskí neprofesionálni divadelníci majú v Žatve drámy možnosť súťažiť nielen s hotovými inscenáciami svojich diel, ale aj s ich textovou podobou. Súťaž Žatva drámy zámerne neobmedzuje prihlasovanie dramatických textov, ktoré už boli inscenované, aby sa autori nemuseli rozhodovať či majú text prihlásiť do súťaže alebo ho ponúknuť divadelnému súboru.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti tvorby dramatického textu.

Žatva drámy vznikla pri príležitosti 100. výročia vzniku celoslovenských divadelných pretekov v Martine (1923). Priamym pokračovateľom divadelných pretekov je festival neprofesionálneho divadla Scénická žatva, ktorý sa koná doteraz. Žatva drámy svojím názvom odkazuje práve na Scénickú žatvu.

Najúspešnejší autori budú pozvaní na slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa koná spravidla na festivale Scénická žatva. Podujatie okrem vyhlásenia výsledkov pozostáva z odborného rozborového seminára a môže byť obohatené o tvorivé dielne alebo iné aktivity.

Aktuality

Chcem sa prihlásiť

Archív starších propozícií

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 2. 3. 2022 a naposledy aktualizované 14. 5. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.