Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov sa koná každé dva roky. Počiatky tejto celoštátnej súťaže sú v Celoslovenskej prehliadke detských folklórnych súborov (1954), neskôr v celoslovenských prehliadkach detských tanečných kolektívov (1965, 1967). Prvý slovenský festival detských folklórnych skupín sa uskutočnil v roku 1969 a od roku 1971 sa konal každé dva roky. Koncom 90. rokov 20. storočia sa celoštátna súťaž začala konať pri detskom folklórnom festivale Pod likavským hradom a niesla totožný názov. Od roku 2019 sa súťaž realizuje samostatne, pod názvom Eniki beniki.

V súťaži sa predstavujú detské folklórne súbory prezentujúce tradičné hudobné, tanečné, hrové, obradové i zvykoslovné prejavy z rôznych lokalít Slovenska. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením, poukazovať na jej význam v komplexnej výchove a najmä viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi.

 

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív

Eniki beniki 2019 – výsledková listina

VÝSLEDKY 27. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE A PREHLIADKY DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV ENIKI BENIKI 2019 LAUREÁT DFS Kornička (Trenčín) DFS Oriešok (Smižany) ...
Zobraziť

Pod Likavským hradom 2017 – tlačová správa

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov POD LIKAVSKÝM HRADOM 2017 Prvý júnový víkend na Liptove v tomto roku ...
Zobraziť

Súťaž sa v roku 2021 nevyhlasuje.

Prihlasovanie bude dostupné v roku vyhlásenia súťaže.

Pod Likavským hradom 2015 – výsledková listina

25. ročník Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov POD LIKAVSKÝM HRADOM 2015. 7. jún 2015-06-08 LIKAVKA VÝSLEDKY LAUREÁTI SÚŤAŽE: ...
Zobraziť

Pod Likavským hradom 2015 – tlačová správa

25. ročník celoštátnej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov vyhlasuje Národné osvetové centrum a spolu s ním podujatie pripravujú Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej ...
Zobraziť