Úvod » Súťaže a prehliadky » Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Filaments by Scott Buckley | www.scottbuckley.com.au
Music promoted by https://www.chosic.com/free-music/all/
Creative Commons CC BY 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Autorka videa: Laura Morovská


Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.
Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.

Aktuality

Za Annou Noskovou

Do histórie Hviezdoslavovho Kubína sa zapisuje aj Anna Nosková z Dolného Kubína, ktorá v týchto dňoch skončila svoje pozemské poslanie. V organizovaní tohto podujatia pôsobila od 60. rokov minulého storočia.

Čítať viac »

Kolá súťaže

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadla poézie detí, mládeže a dospelých 68. Hviezdoslavov Kubín 2022 sa uskutoční 22. –25. júna v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Harmonogram postupových súťaží:

Celoštátne kolo 68. Hviezdoslavovho Kubína 2022

  • Miesto konania: Dolný Kubín
  • Dátum konania: 22. – 25. jún 2022
  • Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum
  • Zodpovedná osoba: Mgr. art. Renata Jurčová
  • Kontakt: renata.jurcova@nocka.sk, 02/204 71 249
  • Organizačný garant: Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
  • Zodpovedná osoba: Naďa Dudášová
  • Kontakt: riaditel@msksdk.sk, 043 / 586 22 69

Chcem sa prihlásiť

Archív

Hviezdoslavov Kubín 2017

  Hviezdoslavov Kubín 2017 – info 1 Hviezdoslavov Kubín 2017 – info 2 Hviezdoslavov Kubín 2017 – info 3 Hviezdoslavov Kubín 2017 – info 4 Hviezdoslavov Kubín 2017 – výsledky 4.

Čítať viac »

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 17. 9. 2018 a naposledy aktualizované 21. 6. 2022.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.