Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.
Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.

 

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív

Hviezdoslavov Kubín 2022

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadla poézie detí, mládeže ...
Zobraziť

Pozvánka: Slovné spojenie II

Registrácia: https://forms.gle/DYgqmeFsozQJvRZ58 ...
Zobraziť
Hľadám sa, hľadám

Výstava k 100. výročiu úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava

Národné osvetové centrum pripravilo pri príležitosti 100. výročia úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava výstavu, ktorá poetickým jazykom otvára možnosti interpretácie Hviezdoslava ...
Zobraziť

2022

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadla poézie detí, mládeže a dospelých 68. Hviezdoslavov Kubín 2022 sa uskutoční 22. –25. júna v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Harmonogram postupových súťaží:

Celoštátne kolo 68. Hviezdoslavovho Kubína 2022

Miesto konania: Dolný Kubín

Dátum konania: 22. – 25. jún 2022

Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum

Zodpovedná osoba: Mgr. art. Renata Jurčová

Kontakt: renata.jurcova@nocka.sk, 02/204 71 249

Organizačný garant: Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne

Zodpovedná osoba: Naďa Dudášová

Kontakt: riaditel@msksdk.sk, 043 / 586 22 69

Hodnotiaca správa Hviezdoslavov Kubín 2020

Stupeň súťaže: celoštátna Názov podujatia:  66. Hviezdoslavov Kubín 2020 Termín a miesto konania: 11. – 13. 12. 2020 v online priestore Meno a ...
Čítať Viac

Hviezdoslavov Kubín 2017

Hviezdoslavov Kubín 2017 - info 1 Hviezdoslavov Kubín 2017 - info 2 Hviezdoslavov Kubín 2017 - info 3 Hviezdoslavov Kubín 2017 ...
Čítať Viac