Úvod » Súťaže a prehliadky » Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín 2023 ideový plagát

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.
Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.

Celoštátne kolo 69. Hviezdoslavovho Kubína sa uskutoční 21. – 24. 6. 2023 v Dolnom Kubíne.
Video: Matej Mihályi
Grafika: Laura Morovská
Zvuk: Pavel Smejkal, Debora Pastirčáková
Hlasy: Renata Jurčová, Henrieta Virágová, Pavel Náther, Ingrid Zachorecová, Jana Pelešová, Michal Stahl, Dorka Šutovcová, Jonáš Šutovec, Mariannka Zíková Použitá báseň Veroniky Dianiškovej My – uprostred zo zbierky Správy z nedomovov.

Aktuality

Kolá súťaže

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadla poézie detí, mládeže a dospelých 69. Hviezdoslavov Kubín 2023 sa uskutoční 21. – 24. júna 2023 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Harmonogram postupových súťaží:

Termíny jednotlivých kôl 69. Hviezdoslavovho Kubína v roku 2023

 • Školské kolá: do 31. 1. 2023
 • Obvodné kolá: do 28. 2. 2023
 • Okresné kolá: do 31. 3. 2023
 • Regionálne kolá: do 20. 4. 2023
 • Krajské kolá: do 10. 5. 2023
 • Celoštátne kolo: 21. – 24. 6. 2023

Celoštátne kolo 69. Hviezdoslavovho Kubína 2023

 • Miesto konania: Dolný Kubín
 • Dátum konania: 21. – 24. jún 2023
 • Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum
 • Zodpovedná osoba: Mgr. art. Renata Jurčová
 • Kontakt: renata.jurcova@nocka.sk, 02/204 71 249
 • Organizačný garant: Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
 • Zodpovedná osoba: Mgr. Martina Mesárošová
 • Kontakt: riaditel@msksdk.sk, 043 / 586 22 69

Chcem sa prihlásiť

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 17. 9. 2018 a naposledy aktualizované 7. 8. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.