Úvod » Výskum a štatistika » Výstupy » Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

NOC: Radosť z tvorivosti

sa konal 2. – 6. 11. 2009
Na výzvu MŠ SR sa Národné osvetové centrum tak ako po ostatné roky sa zapojilo  do dôležitého podujatia propagácie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti na Slovensku – Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Národné osvetové centrum je pracoviskom, ktorého poslaním je v zmysle zriaďovacej listiny napomáhať rozvíjaniu záujmovej umeleckej činnosti, udržiavať kultúrne dedičstvo v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, pôsobiť v oblasti metodiky a vzdelávania. Popri týchto sférach svojho pôsobenia sa venuje aj istým výskumným aktivitám – sociologickému výskumu kultúry a osvety, výskumu ekonomiky kultúry podľa požiadaviek MK SR.
Verejnosti predkladáme niektoré výsledky činnosti sociologického tímu, ktoré prinášajú obohacujúce pohľady na niektoré stránky nášho kultúrneho diania.

PhDr. Ľudovít Šrámek, CSc., riaditeľ Kabinetu výskumu kultúry NOC
PhDr. Ján Tazberík, CSc., generálny riaditeľ NOC

Voľný čas stredoškolákov, ich postoj k extrémizmu a skúsenosti s látkovými závislosťami [592 kB]

Monitoring výsledkov kultúrnej politiky v rokoch 2005 – 2008 [248 kB]

Vzťah obyvateľov Slovenska k čítaniu kníh [182 kB]

Čítanie 2009 [488 kB]

Tento článok bol zverejnený 1. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.