Cineama

Cineama 2023, foto NOC DSC09568

O Cineame

Cineama je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby a vrcholné podujatie tohto druhu na Slovensku. Nadviazala na tradíciu kinoamatérskych súťaží, ktoré sa konali od začiatku 60. rokov minulého storočia. Je určená deťom, mládeži aj dospelým, nie je tematicky vymedzená a koná sa každý rok. Súťažiť v nej môžu filmy s dĺžkou do 30 minút v kategóriách animovaný film, hraný film, dokumentárny film a publicistika, experiment a videoklip.

32. ročník festivalu amatérskeho filmu
6. – 8. 9. 2024
Akropola Kremnica

Z rekordného počtu 424 prihlásených filmov prešlo tento rok sitom regionálnych a krajských kôl 105 snímok. Predvýberová komisia z nich zostavila súťažný program celoštátneho kola, na ktorom sa predstaví 71 najlepších krátkych filmov od autoriek a autorov od detského až po seniorský vek. Zastúpené budú všetky súťažné kategórie: animovaný, hraný, dokumentárny film a publicistika, videoklip a experiment.

Osemhodinový súťažný program bude ťažiskom festivalu, ktorý sa po štyroch nezabudnuteľných bardejovských ročníkoch sťahuje do Kremnice a o jeho organizáciu sa postará Pohronské osvetové stredisko. Festival Cineama sa uskutoční 6. – 8. septembra v kine Akropola Kremnica. Okrem filmových projekcií na ňom návštevníci a návštevníčky zažijú podnetné diskusie, tvorivé dielne, prednášky, filmový kvíz, koncert a party.

Sprievodný program 32. ročníka festivalu bude tematicky sústredený na zvukovú zložku audiovizuálnych diel a tvorivú prácu s ňou. Veríme, že upriamenie pozornosti na zvuk a hudbu podnieti uvažovanie o rozličných aspektoch a významoch, ktoré sú spojené so sluchovým vnímaním. Na workshopoch sprostredkujeme kúzlo klasického ruchovania filmov, pozveme návštevníkov na zážitkovú posluchovú prechádzku Kremnicou a zasvätíme ich do technických základov nahrávania a postprodukcie pre film. Pre najmenších pripravujeme detský filmový deň plný zábavných animovaných filmov a tvorivých dielní. Festivalovú atmosféru dotvorí koncert The Curly Simon a silent disco party v Zechenterovej záhrade.

Kontakt

Pavel Smejkal
e-mail: pavel.smejkal@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 252, mobil: +421 918 957 963

Debora Pastirčáková
e-mail: debora.pastircakova@nocka.sk
tel. č.: +421 2 204 71 252, mobil: +421 918 817 148

Facebook
facebook.com/groups/cineama

Chcem sa prihlásiť

Aktuality

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 18. 9. 2018 a naposledy aktualizované 28. 6. 2024.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.