CINEAMA je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby, ktorá sa koná od roku 1995 a nadviazala na súťaže a prehliadky, ktoré sa pod rôznymi názvami konali od roku 1960 (Celoslovenská prehliadka amatérskych filmov, Celoslovenská súťaž amatérskeho filmu, Celoslovenská súťažná prehliadka amatérskych filmov a videoprogramov a Celoštátna tvorivá súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby a videotvorby). Súťaž sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. CINEAMA napomáha rozvíjať nadanie, umeleckú kreativitu, nadanie a aj technické zručnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Vytvára priestor pre umelecké stvárnenie skutočnosti, pre autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností tvorcov filmových diel. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí nesúťažnú kolekciu prezentovanú na českej národnej súťaži Český videosalon a kolekciu na svetovú súťaž amatérskych filmov UNICA.

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív
CINEAMA 2021 - výsledky

Výsledky celoštátneho kola CINEAMA 2021

29. ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2021 vyvrcholil prehliadkou v Kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch. Mená víťazov ...
Čítať Viac

Cineama 2021

Filmy ako svedectvo o zvláštnej pandemickej dobe, ale aj prostriedok úniku do fantazijného sveta, kam problémy všedných dní nedoliehajú: Tak by ...
Čítať Viac
CINEAMA 2021 - ilustračný obrázok

Oficiálny súťažný výber filmov celoštátneho kola postupovej súťaže CINEAMA 2021

Predvýberová komisia celoštátneho kola postupovej súťaže neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2021 v zložení doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD., Mgr. art ...
Čítať Viac

CINEAMA 2021_propozície

Príloha č. 1_CINEAMA_protokol

Príloha č. 2_CINEAMA_hodnotiaca správa

Prílohu č. 3 – Zoznam odporúčaných porotcov vám na vyžiadanie pošle odborný pracovník pre film Mgr. art. Pavel Smejkal – pavel.smejkal@nocka.sk

Celoštátne kolo sa uskutoční 3. – 5. septembra 2021 v Bardejovských kúpeľoch.

CINEAMA 2017 – hodnotiaca správa

CINEAMA 2017 - hodnotiaca správa ...
Čítať Viac

CINEAMA 2017 – výsledky

CINEAMA 2017 - výsledky ...
Čítať Viac

CINEAMA 2017 – plagát

Cineama 2017 - plagát ...
Čítať Viac