Úvod » Výskum a štatistika » Výstupy » Vzťah slovenskej populácie k výtvarnému a úžitkovému umeniu

Vzťah slovenskej populácie k výtvarnému a úžitkovému umeniu

NOC: Radosť z tvorivosti

Vybrané výsledky výskumu Vzťah slovenskej populácie k výtvarnému a úžitkovému umeniu uskutočneného v dňoch 18. – 25. apríla 2004 na vzorke 1131 respondentov reprezentujúcich populáciu Slovenska od 18 rokov. (Údaje sú uvádzané v %)

Aké relácie by ste radi sledovali v televízii z oblasti výtvarného a úžitkového umenia? (možné 3 odpovede)

dokumentárne filmy o popredných umelcoch a tvorcoch 21,3
celovečerné životopisné filmy 34,5
reportáže z galérií a múzeí 12,0
seriály z dejín výtvarného umenia 15,3
o umeleckých pamiatkach 23,5
z dielní umeleckých remeselníkov 23,6
o vkusnom zariaďovaní bytu alebo domu 45,9
o móde 22,1
o priemyselnom dizajne 10,5
iné 1,6
nevie posúdiť 8,7

 

Keby ste si mali do svojho bytu zvoliť obrazy, aké by ste si vybrali z nasledovnej ponuky. (možné 3 odpovede)

krajinomaľbu 53,0
akt 13,4
zátišie s kvetmi či ovocím 23,3
námet zo živej prírody (jeleň, bažant, labuť, mačka, pes ….) 13,5
figurálny námet – zobrazenie človeka alebo skupiny postáv 6,2
portrét 13,7
obraz mora 27,6
obraz historického mesta 13,8
náboženské, biblické  motívy, obraz svätých 15,7
abstraktný obraz 15,1
rodinná fotografia 19,3
umelecká fotografia 18,3
vyšívaný obraz 13,6
nevie posúdiť 2,0

 

Dóm sv. Martina v Bratislave, Dóm sv. Alžbety v Košiciach, Chrám sv. Víta v Prahe a Dóm sv. Štefana vo Viedni sú postavené v rovnakom umeleckom slohu. Uveďte, v ktorom?

barokovom 5,0
gotickom 52,0
klasicistickom 0,7
renesančnom 4,6
románskom 1,6
nevie posúdiť, nezaujíma sa 36,1

 

Vedeli by ste uviesť, kto je autorom každého z obrazov uvedených v zozname? Priraďte konkrétne umelecké diela k osobnostiam svetového umenia.

A Pablo Picasso: Guernica 38,2
B Michelangelo: Posledný súd 46,0
C Rembrandt: Návrat márnotratného syna 26,4
D Leonardo da Vinci: Mona Lisa 70,7
E Alfons Mucha: Leto 34,4
F Paul Gauguin: Tahiťanky 31,7
G Vincent van Gogh: Slnečnice 53,7
H Edouard Manet: Raňajky v tráve 28,0
I Andy Warhol: Marilyn Monroe 52,1

 

Venujete sa aj Vy osobne nejakej z činností výtvarného a úžitkového umenia? Ktorým z uvedených sa venujete najviac? (možných viac odpovedí)

pleteniu, háčkovaniu, vyšívaniu 33,4
rezbe z dreva, zbieraniu samorastov 6,7
prácam zo slamy alebo prútia 5,2
prácam z kovu, drôtu 4,9
modelovaniu v hline, výrobe keramiky 2,7
maľovaniu, kresleniu 13,5
grafike (drevoryt, linoleoryt, rytie do kovu) 1,3
fotografovaniu 22,1
amatérskemu filmu 3,5
zbieraniu starých umeleckých predmetov 9,2
inej výtvarnej činnosti 3,2
nevenujem sa ani jednej z uvedených činností 34,8

Tento článok bol zverejnený 1. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.