Počiatky hudobno-tanečného folklorizmu siahajú do 16. storočia, keď boli hudobné a tanečné prejavy z tradičného prostredia prezentované na šľachtických dvoroch, neskôr na korunovačných slávnostiach, zábavách a plesoch. V 19. storočí sa prejavy folklorizmu v súvislosti s národno-obrodenským hnutím objavili v ochotníckom divadle, boli súčasťou spolkových zábav, neskôr bola scénická interpretácia tradičných hudobných a tanečných prejavov súčasťou operných a baletných predstavení. Za neoficiálny „rok vzniku“ folklórneho hnutia je považovaný rok 1948, keď sa hudobno-tenečný folklór začal v scénickej produkcii presadzovať v oveľa väčšej miere ako v minulosti. Od konca 50. rokov 20. storočia vystupoval ako koordinátor a odborný garant v oblasti scénického folklorizmu na Slovensku Osvetový ústav, neskôr Národné osvetové centrum (NOC). V súčasnosti NOC okrem metodickej podpory folklórnych kolektívov a jednotlivcov, odborne zastrešuje viaceré celoštátne súťaže a prehliadky zamerané na folklórne súbory (Tancuj, tancuj), detské folklórne súbory (Pod Likavským hradom), folklórne skupiny (Nositelia tradícií), sólistov tanečníkov (Šaffova ostroha) a hudobný folklór detí a dospelých (Vidiečanova Habovka).

 

AktualitySúťažeVzdelávanieMetodické materiályPoradný zbor

Nositelia tradícií 2018 – výsledková listina

Výsledková listina Celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií 2018 – 5. 8. 2018, Zuberec. Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum ...
Zobraziť

Nositelia tradícií 2018 – tlačová správa

Nositelia tradícií pod Roháčmi Súčasťou tohtoročných Podroháčskych folklórnych slávností bude i celoštátna súťaž folklórnych skupín. Desať najúspešnejších sa ich stretne ...
Zobraziť

Vidiečanova Habovka 2018 – Výsledková listina

Výsledková listina celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka 2018 – 17. 6. 2018, Habovka vyhlasovateľ: Národné osvetové ...
Zobraziť
Loading...

Etnodielne

Etnodielne nielen pre študentov je cyklus letných škôl, ktorý sa pravidelne uskutočňuje pod záštitou Národného osvetového centra od roku 2007 ...
Zobraziť

Tvorivá dielňa Primášikovia

Tvorivá dielňa Primášikovia sa pravidelne každý rok organizuje už od roku 1999. Prvé ročníky tejto tvorivej dielne organizoval vtedajší pracovník ...
Zobraziť

Tvorivá dielňa Mužičky a Malí tanečníci

Muzičky a Malí tanečníci je tvorivá dielňa, ktorá sa uskutočňuje počas jedného prázdninového týždňa. Tvorivá dielňa sa od roku 2016 ...
Zobraziť

Mgr. art. Lenka Konečná, ArtD.

Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD.

Doc. Stanislav Marišler, ArtD.

Mgr. art. Mgr. Barbora Morongová, PhD.

Mgr. art. Miroslava Palanová

Mgr. art. František Morong

Mgr. Estera Juhászová

Mgr. Alfréd Lincke

Mgr. art. Vladimír Michalko

Mgr. art. Ján Michálik

PhDr. Vladimír Vnenčák