Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa koná každoročne v hornozemplínskej obci Dlhé Klčovo, rodisku vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu. Podujatie nadviazalo na súťaž sólistov tanečníkov vo Východnej, ktorá sa konala v rozličnej periodicite od roku 1965. Šaffova ostroha sa skutočňuje od roku 1993, pôvodne ako regionálna, od roku 1997 ako celoštátna súťaž. Tanečníci a tanečníčky interpretujú voliteľné i určené tanečné typy v troch kategóriách: interpretácia tanca podľa nositeľov tanečných tradícií, interpretácia regionálnej tanečnej tradície a interpreti od 10 do 16 rokov. Súčasťou podujatia je tiež nesúťažná prezentácia nositeľov tanečných tradícií. Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentov v oblasti ľudového tanca, podnecovať interpretov a tanečných pedagógov k vyhľadávaniu a poznávaniu tradičného tanečného materiálu, ako aj k osvojeniu si ľudového tanca a jeho zákonitostí, a tiež inšpirovať interpretov k tvorivej a kvalitnej interpretácii ľudového tanca. Súťaž tak prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.

 

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív

ŠAFFOVA OSTROHA 2019

Celoštátna postupová súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2019 sa konala v dňoch 24. - 26 ...
Zobraziť

Šaffova ostroha 2018 – výsledková listina

VÝSLEDKY 26. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE A PREHLIADKY SÓLISTOV TANEČNÍKOV V ĽUDOVOM TANCI ŠAFFOVA OSTROHA 2018 Kategória D - interpreti ľudového tanca ...
Zobraziť

Šaffova ostroha 2018

26. ročník Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2018. Celoštátna postupová súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov ...
Zobraziť

Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 29. – 31. mája 2020 vo Vranove nad Topľou a Dlhom Klčove.

Prihlasovanie do ďalšieho ročníka bude spustené čoskoro.

 

Šaffova ostroha 2017 – výsledková listina

VÝSLEDKY 25. ročníka Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2017. Kategória D - interpreti ľudového tanca ...
Zobraziť

Šaffova ostroha 2017 – tlačová správa

25. ročník Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2017. Jubilejná „štvrťstoročnica“ Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky ...
Zobraziť