Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa koná každoročne v hornozemplínskej obci Dlhé Klčovo, rodisku vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu. Podujatie nadviazalo na súťaž sólistov tanečníkov vo Východnej, ktorá sa konala v rozličnej periodicite od roku 1965. Šaffova ostroha sa skutočňuje od roku 1993, pôvodne ako regionálna, od roku 1997 ako celoštátna súťaž. Tanečníci a tanečníčky interpretujú voliteľné i určené tanečné typy v troch kategóriách: interpretácia tanca podľa nositeľov tanečných tradícií, interpretácia regionálnej tanečnej tradície a interpreti od 10 do 16 rokov. Súčasťou podujatia je tiež nesúťažná prezentácia nositeľov tanečných tradícií. Poslaním súťaže je prispievať k vyhľadávaniu talentov v oblasti ľudového tanca, podnecovať interpretov a tanečných pedagógov k vyhľadávaniu a poznávaniu tradičného tanečného materiálu, ako aj k osvojeniu si ľudového tanca a jeho zákonitostí, a tiež inšpirovať interpretov k tvorivej a kvalitnej interpretácii ľudového tanca. Súťaž tak prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.

 

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív

Šaffova ostroha 2018 – výsledková listina

VÝSLEDKY 26. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE A PREHLIADKY SÓLISTOV TANEČNÍKOV V ĽUDOVOM TANCI ŠAFFOVA OSTROHA 2018 Kategória D - interpreti ľudového tanca ...
Zobraziť

Šaffova ostroha 2018

26. ročník Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2018. Celoštátna postupová súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov ...
Zobraziť

Propozície na rok 2019 budú zverejnené koncom roku 2018.

Kolá súťaže budú uverejnené koncom roka 2018.

Prihlasovanie do súťaže bude spustené začiatkom roka 2019.

Šaffova ostroha 2017 – výsledková listina

VÝSLEDKY 25. ročníka Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2017. Kategória D - interpreti ľudového tanca ...
Zobraziť

Šaffova ostroha 2017 – tlačová správa

25. ročník Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2017. Jubilejná „štvrťstoročnica“ Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky ...
Zobraziť