Úvod » Neprofesionálne umenie » Folklór a folklórizmus » Kokavské etnodielne nielen pre študentov

Kokavské etnodielne nielen pre študentov

Obec Kokava nad Rimavicou v spolupráci s Národným osvetovým centrom v rámci Festivalu ľudovej kultúry Koliesko každoročne pripravuje seminár z cyklu KOKAVSKÉ ETNODIELNE NIELEN PRE ŠTUDENTOV. Témou tohto ročníka je Tradičný odev v kontextoch…alebo čo je dobré vedieť, ak sa chceš odieť do krásy.

Seminár sa uskutoční v dňoch 1. – 4. augusta 2019 v rekreačnom stredisku Močiar pri Kokave nad Rimavicou. V prípade záujmu prosíme účastníkov o vyplnenie záväznej prihlášky najneskôr do 22.7.2019 a jej zaslanie na adresu: katarina.babcakova@nocka.sk

Tradičný odev, často označovaný pojmom kroj, je v súvislosti s aktuálnym trendom „etno.módy“ zdrojom inšpirácie mnohých tvorcov a dizajnérov s rôznou mierou vkusu. Zároveň sa stáva v jeho originálnej i viac či menej zdarne rekonštruovanej podobe komerčne veľmi zaujímavým artiklom i v prostredí folklórneho hnutia.

Témou tohtoročných Kokavských etnodielní nielen pre študentov z cyklu letných škôl pri Festivale ľudovej kultúry Koliesko v Kokave nad Rimavicou je preto charakteristika historických, formálnych, funkčných a symbolických znakov tradičného odevu, ako aj predstavenie metodológie terénneho výskumu a následnej rekonštrukcie tradičného odevu. Zámerom seminára s praktickými ukážkami je cieľovej skupine študentov a absolventov katedier etnológie, hudobného a tanečného umenia, ale aj aktívnych pracovníkov z oblasti folklórneho hnutia (vedúcim folklórnych kolektívov, organizátorom podujatí, metodickým pracovníkom) poskytnúť informácie a sprostredkovať vedomosti, ale i zručnosti využiteľné pri výskume a rekonštrukcii tradičného odevu, ako aj jeho využití v scénickom prostredí.

Prednášateľmi budú odborníci špecializujúci sa na tradičný odev a jeho historické kontexty, formálne, funkčné a symbolické znaky, ako aj na výskum a rekonštrukciu tradičného odevu.
Účastníci seminára si po ukončení prednášok, praktických ukážok a diskusii budú môcť pozrieť výsledky práce na poli scénického folklorizmu v rámci FĽK Koliesko 2019.

Účastníkom podujatia organizátor zabezpečí ubytovanie, stravu a vstupenky na festivalové podujatia. Dopravu si účastníci zabezpečujú a hradia sami.

Harmonogram KED 2019

Prihláška

Tento článok bol zverejnený 17. 7. 2019 a naposledy aktualizovaný 26. 7. 2019.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.