Nositelia tradícií je celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín, ktorá je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Počiatky súťaže nachádzame v Celoslovenskej súťaži národopisných a tanečných ochotníckych súborov (1950). Za prvú organizovanú súťažnú prehliadku výlučne folklórnych skupín však možno považovať až Celoslovenskú prehliadku dedinských súborov v roku 1954. Od roku 1979 sa táto súťaž koná pravidelne každé tri roky najprv pod názvom Celoslovenská prehliadka folklórnych skupín a od roku 1982 pod názvom Nositelia tradícií. Súťaž sa zameriava na folklórne skupiny, ktoré spracúvajú a zachovávajú tradičné formy tanca, hudby a obradových i zvykoslovných prejavov zo svojej obce, prípadne z jej blízkeho okolia. Cieľom súťaže je aktivizovať a podporovať činnosť folklórnych skupín, vyhľadávanie, dokumentáciu a prezentáciu prejavov tradičnej ľudovej kultúry a poukázať na jej význam v kultúrnom dianí.

 

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív

Nositelia tradícií 2018 – výsledková listina

Výsledková listina Celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií 2018 – 5. 8. 2018, Zuberec. Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum ...
Zobraziť

Nositelia tradícií 2018 – tlačová správa

Nositelia tradícií pod Roháčmi Súčasťou tohtoročných Podroháčskych folklórnych slávností bude i celoštátna súťaž folklórnych skupín. Desať najúspešnejších sa ich stretne ...
Zobraziť

Propozície na rok 2021 budú zverejnené koncom roku 2020.

Kolá súťaže budú uverejnené koncom roka 2020.

Kolá súťaže budú uverejnené koncom roka 2021.

Nositelia tradícií 2015 – výsledková listina

VÝSLEDKY CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE NOSITELIA TRADÍCIÍ 2015: STRIEBORNÉ PÁSMO: FSk ČAKĽOV Čaklov - Budze vojna budze, Prešovský kraj FSk JELENKA Jelenec ...
Zobraziť

Nositelia tradícií 2015 – tlačová správa

Nemecká poetka a historička Ricarda Huch tvrdila, že tradícia neznamená uchovávať popol, ale odovzdávať plameň. Prenesené do oblasti tradičnej kultúry ...
Zobraziť