Nositelia tradícií je celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín, ktorá je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Počiatky súťaže nachádzame v Celoslovenskej súťaži národopisných a tanečných ochotníckych súborov (1950). Za prvú organizovanú súťažnú prehliadku výlučne folklórnych skupín však možno považovať až Celoslovenskú prehliadku dedinských súborov v roku 1954. Od roku 1979 sa táto súťaž koná pravidelne každé tri roky najprv pod názvom Celoslovenská prehliadka folklórnych skupín a od roku 1982 pod názvom Nositelia tradícií. Súťaž sa zameriava na folklórne skupiny, ktoré spracúvajú a zachovávajú tradičné formy tanca, hudby a obradových i zvykoslovných prejavov zo svojej obce, prípadne z jej blízkeho okolia. Cieľom súťaže je aktivizovať a podporovať činnosť folklórnych skupín, vyhľadávanie, dokumentáciu a prezentáciu prejavov tradičnej ľudovej kultúry a poukázať na jej význam v kultúrnom dianí.

 

AktualityPropozícieKolá súťažeChcem sa prihlásiťArchív

Nositelia tradícií 2018 – výsledková listina

Výsledková listina Celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií 2018 – 5. 8. 2018, Zuberec. Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum ...
Zobraziť

Nositelia tradícií 2018 – tlačová správa

Nositelia tradícií pod Roháčmi Súčasťou tohtoročných Podroháčskych folklórnych slávností bude i celoštátna súťaž folklórnych skupín. Desať najúspešnejších sa ich stretne ...
Zobraziť

Súťaž sa v roku 2021 nevyhlasuje.

Prihlasovanie bude dostupné v roku vyhlásenia súťaže.

Nositelia tradícií 2015 – výsledková listina

VÝSLEDKY CELOŠTÁTNEJ SÚŤAŽE NOSITELIA TRADÍCIÍ 2015: STRIEBORNÉ PÁSMO: FSk ČAKĽOV Čaklov - Budze vojna budze, Prešovský kraj FSk JELENKA Jelenec ...
Zobraziť

Nositelia tradícií 2015 – tlačová správa

Nemecká poetka a historička Ricarda Huch tvrdila, že tradícia neznamená uchovávať popol, ale odovzdávať plameň. Prenesené do oblasti tradičnej kultúry ...
Zobraziť