Hrou k tancu

Webinár vznikol na festivale TVOR•BA 2½ a je určený pre pedagógov ľudového tanca, vedúcich detských folklórnych súborov.

Prednáška o aktuálnych metódach výučby ľudového tanca je určená najmä pedagógom a vedúcim v detských folklórnych kolektívoch. Predstavuje nové metódy vzdelávania, ktoré sú založené na princípoch konštruktívnej pedagogiky Pétra Lévaia, dramapedagogiky Katalin Mizerákovej a rozvíjané v pedagogickej praxi lektorky. Metódy vyučovania sú koncipované tak, aby viedli tanečníkov k vedomému pohybu s pocitom radosti pri rešpektovaní základných princípov ľudového tanca.

Lektorka:

Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD.
Choreografka, tanečná pedagogička, absolventka VŠMU. Pracuje v Centre tradičnej kultúry v Myjave ako odborný pracovník – etnochoreológ, ako pedagogička tanca v ZUŠ Myjava a vedie DFS Kopaničiarik. Je členkou odborných komisií, poradného zboru NOC a odborných porôt folklórnych súťaží. Je podpredsedníčkou PR a autorkou programov MFF. Autorsky sa podieľa aj na programoch FF Východná, FĽK Koliesko. Odborne lektoruje školenia, semináre a tvorivé dielne, pripravuje metodické tanečno-pedagogické materiály (publikácie, CD, DVD). Pedagogickú a choreografickú prax má so všetkými vekovými kategóriami. V rokoch 2002 – 2016 bola umeleckou vedúcou, choreografkou a tanečnou pedagogičkou FS Ekonóm a ako tanečná pedagogička a choreografka spolupracuje s mnohými kolektívmi. Pôsobí tiež ako lektorka škôl tanca. Je držiteľkou cien za choreografiu, dramaturgiu, réžiu i pedagogickú prácu.

 

Tento článok bol zverejnený 26. 2. 2021.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.