Tvorivá dielňa Primášikovia sa pravidelne každý rok organizuje už od roku 1999. Prvé ročníky tejto tvorivej dielne organizoval vtedajší pracovník NOC Róbert Faltus, ktorý spolu s Alexandrom Móžim vytvorili základny koncept podujatia, ktoré by poskytlo zdokonaľovanie primášov detských ľudových hudieb zo Slovenska. Počas niekoľkych rokov sa tu vystriedalo monoho talentovaných primášov, s ktorými pracovalo viacero skúsených lektorov. Neskôr prebral organizačnú stránku Marian Veselský a v súčasnosti je hlavným garantom a lektorom Michal Noga. Počas tvorivej dielne sa huslisti učia rôzne herné štýly podľa starých dedinských primášov. Zdokonaľujú sa nielen v technike hry, ale pod vedením lektorov majú možnosť nadobudnúť aj mnohé ďalšie aspekty (komunikácia a vedenie kapely, vystupovanie a pod.), ktorými sa vyznačuje osbnosť primáša v slovenskej ľudovej hudbe.