Úvod » O nás » Projekty » Erasmus+ 2022 – 2023 – Digitálne prostredie – stimul na zvyšovanie odbornosti a zmeny v kultúre

Erasmus+ 2022 – 2023 – Digitálne prostredie – stimul na zvyšovanie odbornosti a zmeny v kultúre

obsahuje sekcie: Publikácie | Prezentácie | Videá

Erasmus SK Financovaný Európskou úniou
Erasmus logo

Názov projektu: Digitálne prostredie – stimul na zvyšovanie odbornosti a zmeny v kultúre  │ Digital environment – a stimulus to increase expertise and change in culture
Prijímateľ: Národné osvetové centrum, Nám. SNP č. 12, 812 34 Bratislava 1
Začiatok projektu: 01. 01. 2022
Celkové trvanie projektu: 18 mesiacov
Koniec projektu: 30. 06. 2023
Výška poskytnutého grantu: 19.460,00 EUR

Cieľom nášho projektu je

  1. zvýšiť kompetencie pracovníkov vďaka získaným informáciám z medzinárodného prostredia so zameraním na vzdelávanie a osvetu v digitálnom prostredí (pracovníci sa zúčastnia na mobilitách a prinesú nové nápady, zatraktívnenie kultúry a nové metódy vzdelávania, reagovanie na zmeny, riešenie prichádzajúcich problémov, flexibilné myslenie a pod.),
  2. zlepšiť schopnosť vnímať zmeny pozitívne a pripravovať projekty aj v medzinárodnom kontexte (organizácia sa začína zapájať do nových medzinárodných projektov a potrebuje aplikovať spôsoby projektového a maticového riadenia),
  3. naučiť sa ovládať nástroje, ktoré nám pomôžu rýchlejšie a flexibilnejšie získavať spätnú väzbu o trhu práce a požiadavkách na vzdelávanie v kultúre, pochopiť novovznikajúce pracovné pozície a prispôsobiť sa ich potrebám,
  4. zlepšiť schopnosť odovzdávať svoje poznatky cieľovým skupinám, s ktorými pracujeme a ktoré majú špecifické potreby.

Zamestnanci NOC sa vďaka projektu zúčastnia na viacerých mobilitách – 6 kurzov a 5 job-shadowing aktivít.

Publikácie

Národné osvetové centrum vydalo informačno-popularizačnú príručku z realizovaných mobilít, príklady dobrej praxe, ukážky zo vzdelávacieho procesu a zaujímavosti účastníkov programu Erasmus+ KA1 s názvom „Digitálne prostredie – stimul na zvyšovanie odbornosti a zmeny v kultúre“.

Prezentácie

I. T. Črergeťová: Program Erasmus+ – Podaj lepší projekt a poznaj benefity programu (video)

Národné osvetové centrum ako úspešný žiadateľ zapojený do programu Erasmus+ v oblasti vzdelávania dospelých.

Videá

video_Erasmus+_Limassol_Bistarova
Jiráskův Hronov 2022 – Festivalové minuty 5_Hromnikova_34_46_minuta

Informácie na tejto stránke boli zverejnené 21. 2. 2022 a naposledy aktualizované 6. 11. 2023.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.