O tradičnom ľudovom tanci v regióne Šariša, jeho typoch a pramennom materiálu vám vo štvrtok 29. 10. o 18.30 v úvode edukačného cyklu ODKAZY porozpráva Mgr. Katarína Babčáková, PhD.

Online prednášku organizuje Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove v spolupráci s NOC. Stráviť jesenný večer zaujímavosťami o ľudovom tanci multietnického regiónu severovýchodného Slovenska pozývame vedúcich, pedagógov, choreografov folklórnych kolektívov i všetkých priaznivcov ľudovej kultúry.

Info: hos.mareksabol@gmail.com alebo 0948008432

V prípade záujmu o prihlásenie kontaktujte HOS v Bardejove na e-mailovej adrese hos.mareksabol@gmail.com