Etnodielne

Etnodielne nielen pre študentov je cyklus letných škôl, ktorý sa pravidelne uskutočňuje pod záštitou Národného osvetového centra od roku 2007 pri podujatí Festival ľudovej kultúry – stretnutie mladých folkloristov Koliesko v Kokave nad Rimavicou. Odborné semináre sú pracovno-spoločenským stretnutím mladých tvorcov a interpretov, ktorí sa prakticky a teoreticky zaujímajú o výskum, štúdium, spracovanie a interpretovanie ľudového tanca, hudby a spevu, prípadne majú záujem o tradičnú ľudovú kultúru vo všeobecnosti. Cieľovú skupinu tvoria predovšetkým študenti a absolventi katedier etnológie, hudobného a tanečného umenia, ale i absolventi a aktívni pracovníci z oblasti folklórneho hnutia (vedúci folklórnych kolektívov, organizátori podujatí, metodickí pracovníci) a pod. Do súčasnoti boli semanáre tematiticky zamerané napr. na folklór a folkloristiku v procesoch komunikácie, folklórne festivaly a ich reflexiu, labanovo písmo, folklorizmus a kultúrne dedičstvo, získavanie prameňov k práci s folklórnym kolektívom, grantové štruktúry podpory a písanie projektov a pod.

Tento článok bol zverejnený 27. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.