Výstupy

Situačná správa o domoch kultúry na Slovensku

Cieľom projektu pasportizácie bol súpis a aktuálny stav objektov (fyzický, technický) patriacich pod správu miest a obcí alebo VÚC, slúžiacich na kultúrne podujatia a iné aktivity súvisiace s kultúrnou činnosťou. Obsahovo, ale v oveľa širšom rozsahu tak nadväzuje na obdobný projekt realizovaný naposledy NOC v roku 2005.

Čítať viac »
NOC: Radosť z tvorivosti

Činnosť kultúrneho observatória v roku 2003

ÚVK NOC v roku 2003 zabezpečoval realizáciu projektov dvojakého druhu. Pre potreby NP PRENAME uskutočnil päť reprezentatívnych výskumov verejnej mienky k aktuálnej problematike medzinárodno-politického diania a jeho súvislostí s podporou

Čítať viac »
NOC: Radosť z tvorivosti

Činnosť kultúrneho observatória v roku 2004

Sociologický tím pripravil a realizoval 3 reprezentatívne sociologické výskumy polytematického charakteru. (vzťah obyvateľstva k výtvarnému umeniu, k tradičnej ľudovej kultúre a amatérskej umeleckej tvorbe, otázky a otázky branno-bezpečnostnej  povahy pre

Čítať viac »
NOC: Radosť z tvorivosti

Tabuľková príloha SŽ 2004

(všetky údaje sú uvedené v percentách) 1. Na Scénickej žatve ste sa doteraz zúčastnili:    2003  2004 tento rok prvýkrát  35  40.2 2-4-krát  39.8  43.2 5-7-krát  14  11.8 viac ako

Čítať viac »

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.