Úvod » Výskum a štatistika » Výstupy » Tabuľková príloha SŽ 2004

Tabuľková príloha SŽ 2004

NOC: Radosť z tvorivosti

(všetky údaje sú uvedené v percentách)

1. Na Scénickej žatve ste sa doteraz zúčastnili:

   2003  2004
tento rok prvýkrát
 35  40.2
2-4-krát
 39.8  43.2
5-7-krát
 14  11.8
viac ako 7-krát
 11.2  4.8

2. Na tohtoročnej Scénickej žatve sa zúčastňujete ako:

   2003
 2004
divák
 28  47.8
člen vystupujúceho súboru
 46.2  29.6
účastník školiteľských podujatí
 16.4  14.6
lektor, porotca, organizačný pracovník
 7  7.8
iná odpoveď
 2.4  0.2


3. Ako hodnotíte celkovú úroveň tohto podujatia?

   2003  2004
je veľmi dobrá
 43.8  54.7
je skôr dobrá
 43.6  37.9
je skôr zlá
 6  0.8
je veľmi zlá
 0.6  0.2 
neviete to posúdiť
 6  6.4

4. Hodnotenie úrovne SŽ 2004 jednotlivými kategóriami populácie:

Ako hodnotíte celkovú

úroveň tohtoročnej

Scénickej žatvy?

veľmi

dobrá

skôr

dobrá

skôr

zlá

veľmi

zlá

 nevie

posúdiť

spolu
Pohlavie muž  55,8  38,5  1,7    3,9  100,0
žena  53,7  37,3    0,4  8,6  100,0
Vek

15-17  71,4  27,1      1,4  100,0
18-29
 55,9  36,6  0,4  0,4  6,7  100,0
30-44
 42,6  48,1  1,6    7,8  100,0
45-59
 54,5  34,1  2,3    9,1  100,0
nad 60
 100,0          100,0
Vzdelanie základné
 67,4  30,2      2,3  100,0
vyuč.,stred.

bez maturity

 60,9  26,1  2,2    10,9  100,0
stredné s

maturitou

 56,8  36,8  1,3    5,1  100,0
vysokoškolské
 41,2  48,1    0,8  9,9  100,0
Miesto bydliska Martin
 57,9  34,0  1,3    6,9  100,0
inde
 53,2  39,7  0,6  0,3  6,2  100,0
Celý súbor
 54,7  37,9  0,8  0,2  6,4  100,0

5. Ako ste spokojný na tohtoročnej Scénickej žatve: 

  2003 2004
2003
2004
  veľmi

 veľmi

 čiastočne

 čiastočne

s celkovou atmosférou
 61,3  69,4  32,9  24,4
so spektrom prezentovaných

inscenácií

 42,5  54,4  44,1  35,0
s organizačným zabezpečením

chodu podujatia

 60,1
 55,6  29,5  29,0
s možnosťami výmeny

názorov a neformálnej diskusie

 57,3  58,6  25,3  22,6
s možnosťou stretnúť ľudí,

ktorých inokedy nevídate

 71,7  71,0  20,6  15,4
s propagáciou podujatia
 30,5  38,0  46,9  46,4
s úrovňou prezentovaných

inscenácií

 41,3  51,8  44,4  32,6
s ponukou školiteľských

podujatí

 47,1  40,6  18,2  16,8
  2003
2004
2003
2004
   vôbec nie

 vôbec nie

 nevie

 nevie

s celkovou atmosférou  2,4  0,6  3,4  5,6
so spektrom prezentovaných

inscenácií

 3,6  1,2  9,8  9,4
s organizačným zabezpečením

chodu podujatia

 6,2  2,2  4,2  13,2
s možnosťami výmeny názorov

a neformálnej diskusie  

 5,2  1,6  12,2  17,2
s možnosťou stretnúť ľudí,

ktorých inokedy nevídate

 3,2  0,2  4,4  13,4
s propagáciou podujatia  16,8  12,4  5,8  3,2
s úrovňou prezentovaných

inscenácií

 5,2  2,0  8,8  13,6
s ponukou školiteľských

podujatí

 1,4  0,4  33,3  42,2

6. Na Scénickej žatve ste doteraz videli:

  2003 2004
jedno predstavenie
 12,2  18,4
dve predstavenia
 23,8  29,2
tri predstavenia
 19,2  20,0
štyri predstavenia a viac
 38,4  27,0
ani jedno predstavenie
 6,4  5,4

7. Navštívili ste už v tomto roku nejaký iný festival alebo prehliadku neprofesionálneho divadla?

  2003
2004
nie, nenavštívil
 46,9 59,6
áno, navštívil
 53,1  40,4

8. Pohlavie:

  2003
2004
muž
 49,7  46,4
žena
 50,3  53,6

9. Vek:

  2003
2004
do 17 rokov
 16,1  14,0
18-29 rokov
 47,6  51,1
30-44 rokov
 24,1  25,9
45-59 rokov
 11,4
 8,8
nad 60 rokov
 0,8  0,2

10. Vzdelanie:

  2003 2004
základné
 19,1  17,3
vyučený
 6,2  9,2
stredné s maturitou
 51,6  47,2
vysokoškolské
 23,1  26,3

11. Bývate:

  2003
2004
v Martine
 17,5  31,8
inde
 82,5  68,2

Tento článok bol zverejnený 1. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.