Úvod » Výskum a štatistika » Výstupy » Činnosť kultúrneho observatória v roku 2003

Činnosť kultúrneho observatória v roku 2003

NOC: Radosť z tvorivosti

ÚVK NOC v roku 2003 zabezpečoval realizáciu projektov dvojakého druhu. Pre potreby NP PRENAME uskutočnil päť reprezentatívnych výskumov verejnej mienky k aktuálnej problematike medzinárodno-politického diania a jeho súvislostí s podporou integračných ašpirácií Slovenska do európskych a transatlantických štruktúr.
Pre potreby MK SR a jeho inštitúcií pripravil ÚVK tri výskumné projekty. Prvým je prieskum Vhodné spôsoby trávenia voľného času mládeže ako prevencia rôznych druhov závislostí (MK SR), druhým Výskum súčasného stavu a úrovne čítania slovenského obyvateľstva (v spolupráci s Literárnym informačným centrom) a tretím je projekt Vzťah obyvateľov SR k divadlu v spolupráci s Ústavom amatérskej umeleckej tvorby NOC.

Súčasťou náplne práce päťčlenného sociologického tímu bola aj realizácia prieskumov návštevnosti FF Východná 2003 a Scénická žatva – Martin 2003.
Tím externých spolupracovníkov (doc. Novotný, doc. Přívara) pokračoval v kontinuálnom výskume problematiky ekonomiky kultúry podľa predloženého rámcového plánu na rok 2003 výstupom Podpora kultúry z verejných zdrojov, autor Doc. Ing. Oskar Novotný, CSc.

Tento článok bol zverejnený 1. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.