Projekt „Pasportizácia Domov kultúry miest a obcí SR“ (ďalej pasportizácia) realizovalo NOC v spolupráci s Asociáciou kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska (AKIS) a finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Cieľom projektu pasportizácie bol súpis a aktuálny stav objektov (fyzický, technický) patriacich pod správu miest a obcí alebo VÚC, slúžiacich na kultúrne podujatia a iné aktivity súvisiace s kultúrnou činnosťou. Obsahovo, ale v ďaleko širšom rozsahu, tak nadväzuje na obdobný projekt realizovaný naposledy NOC v roku 2005.

Správa: NOC_Pasportizacia_WEB