Vydavateľská činnosť

Európsky rok medzikultúrneho dialógu 200

Táto publikácia predstavuje národný projekt Animácia euroobčianstva v miestnej kultúre v SR, ktorý v rámci Európskeho roku medzikultúrneho dialógu 2008 realizovalo Národné osvetové centrum v spolupráci s viacerými partnermi. Materiál

Čítať viac »

Malá multikultúrna kuchárka

Útla zbierka receptov má ukázať kulinárske tradície oblasti Vysokých Tatier. Tak ako výber miesta konania medzinárodnej konferencie Kultúrna animácia euroobčianstva v miestnej kultúre (Štrbské Pleso, 11. – 12. júla 2008),

Čítať viac »

CD s e-learningovou aplikáciou

Národné osvetové centrum vydalo CD s e-learningovou aplikáciou k vzdelávaniu v rámci projektu Rozvoj IT zručností zamestnancov rezortu kultúry pre účastníkov kurzov Bratislavského samosprávneho kraja. CD s e-learningovou aplikáciou obsahuje

Čítať viac »

CD ROM Reklama v kultúre

CD ROM Reklama v kultúre vydalo Národné osvetové centrum v spolupráci s Forza music, s.r.o. pre  kultúrno-osvetových pracovníkov,  ktorí si chcú prehĺbiť svoje znalosti z teórie marketingovej komunikácie, predovšetkým propagácie a reklamy, ktoré sú

Čítať viac »

Súčasné témy v občianskom vzdelávaní

Publikácia Súčasné témy v občianskom vzdelávaní predstavuje študijný materiál ku kurzu Manažér občianskeho vzdelávania, ktorý realizovalo Národné osvetové centrum. Jednotlivé príspevky rozširujú, dopĺňajú a obnovujú poznatky o najnovších spoločenských, politických

Čítať viac »

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.