Vydavateľská činnosť

CD ROM Reklama v kultúre

CD ROM Reklama v kultúre vydalo Národné osvetové centrum v spolupráci s Forza music, s.r.o. pre  kultúrno-osvetových pracovníkov,  ktorí si chcú prehĺbiť svoje znalosti z teórie marketingovej komunikácie, predovšetkým propagácie a reklamy, ktoré sú

Čítať viac »

Súčasné témy v občianskom vzdelávaní

Publikácia Súčasné témy v občianskom vzdelávaní predstavuje študijný materiál ku kurzu Manažér občianskeho vzdelávania, ktorý realizovalo Národné osvetové centrum. Jednotlivé príspevky rozširujú, dopĺňajú a obnovujú poznatky o najnovších spoločenských, politických

Čítať viac »

Kultúrno-spločenské aktivity starších ľudí

Metodický materiál sa zaoberá seniormi ako cieľovou skupinou kultúrno-výchovného pôsobenia, ich životným štýlom a programom, obsahuje syntetizované, najfrekventovanejšie, pútavé a prakticky použiteľné metodické podujatia, postupy a námety, ktoré sa osvedčili

Čítať viac »

Marketing v kultúre

Publikácia je zameraná na základné informácie o problematike marketingu v oblasti kultúry. Obsah tvoria témy ako kultúra v ére globalizácie, trh služieb, jeho formy, typy a mechanizmy pôsobenia, marketingová analýza

Čítať viac »

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.