Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Národné osvetové centrum a vzdelávanie 1992 – 2006 procesy, programy, perspektívy

Národné osvetové centrum a vzdelávanie 1992 – 2006 procesy, programy, perspektívy

Publikáciu Národné osvetové centrum a vzdelávanie 1992 – 2006 procesy, programy, perspektívy vydalo Národné osvetové centrum s cieľom priblížiť problematiku vzdelávania z rôznych aspektov, ktorá bola súčasťou činnosti Národného osvetového centra od jeho vzniku.
Publikácia spracúva a opisuje procesy súvisiace s problematikou vzdelávania za obdobie ostatných pätnástich rokov. Poukazuje na dôležité medzníky v histórii vývinu vzdelávacej činnosti tak v oblasti profesijného ako i v oblasti záujmového  a občianskeho vzdelávania. Všíma si väzby s kultúrnou politikou a s aktuálnymi požiadavkami jednotlivých rokov. Zároveň poukazuje na možnosti kreovania nových zámerov Národného osvetového centra v oblasti vzdelávania.

 

Autori: Štefan Cifra, doc. PhDr. Rozália Čornaničová, CSc.,
doc. PhDr. Anna Fischerová, CSc., PhDr. Svetlana Chomová,
PhDr. Dušan Kulich, PhDr. Zuzana Slušná, PhD.,
PhDr. Jarmila Strelková, CSc., prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc.
Vydalo: © Národné osvetové centrum 2007

 

Cena: 9,43 €

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.