Vydavateľská činnosť

Záujmové vzdelávanie teória, metodika, prax

Publikácia kolektívu autorov (zostavovatelia S. Chomová a M. Krystoň)  Záujmové vzdelávanie teória, metodika, prax obsahuje príspevky z rovnomennej konferencie realizovanej NOC. Ide o publikáciu monotematicky zameranú  na aktuálne otázky záujmového vzdelávania dospelých,

Čítať viac »

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry

Metodický materiál Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry bol spracovaný k Európskemu roku dobrovoľníctva 2011. Cieľom toto materiálu je inštruovať pracovníkov v oblasti miestnej a regionálnej kultúry v otázkach spolupráce s dobrovoľníkmi, rozšíriť vzdelávanie týchto pracovníkov o nový obsahovo-tematický

Čítať viac »

Kultúra, osveta a turizmus

Publikácia Kultúra, osveta a turizmus prezentuje príspevky zo seminára s cieľom osloviť širšiu cieľovú skupinu. Zámerom tohto edičného titulu je poukázať na možnosti rozvoja kultúry i turizmu pri vzájomnej kooperácii

Čítať viac »

Európsky rok medzikultúrneho dialógu 200

Táto publikácia predstavuje národný projekt Animácia euroobčianstva v miestnej kultúre v SR, ktorý v rámci Európskeho roku medzikultúrneho dialógu 2008 realizovalo Národné osvetové centrum v spolupráci s viacerými partnermi. Materiál

Čítať viac »

Malá multikultúrna kuchárka

Útla zbierka receptov má ukázať kulinárske tradície oblasti Vysokých Tatier. Tak ako výber miesta konania medzinárodnej konferencie Kultúrna animácia euroobčianstva v miestnej kultúre (Štrbské Pleso, 11. – 12. júla 2008),

Čítať viac »

CD s e-learningovou aplikáciou

Národné osvetové centrum vydalo CD s e-learningovou aplikáciou k vzdelávaniu v rámci projektu Rozvoj IT zručností zamestnancov rezortu kultúry pre účastníkov kurzov Bratislavského samosprávneho kraja. CD s e-learningovou aplikáciou obsahuje

Čítať viac »

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.