Vydavateľská činnosť

Publikácia Rok Ľudovíta Štúra a osveta

(Zborník z kolokvia uskutočneného pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra) Zámerom zborníka je prostredníctvom autorských príspevkov osobností z akademických, výskumných, kultúrnych a osvetových inštitúcií sprostredkovať najnovšie poznatky i netradičné

Čítať viac »

Aspekty a trendy súčasnej kultúry

Publikácia predstavuje kulturologický pohľad na aspekty a najnovšie trendy súčasnej kultúry, vrátane miestnej a regionálnej. Prezentuje kultúru ako živú súčasť spoločenských aktivít, charakterizuje jej zložky, systémy a význam, mapuje kultúrne

Čítať viac »

Záujmové vzdelávanie teória, metodika, prax

Publikácia kolektívu autorov (zostavovatelia S. Chomová a M. Krystoň)  Záujmové vzdelávanie teória, metodika, prax obsahuje príspevky z rovnomennej konferencie realizovanej NOC. Ide o publikáciu monotematicky zameranú  na aktuálne otázky záujmového vzdelávania dospelých,

Čítať viac »

Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry

Metodický materiál Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry bol spracovaný k Európskemu roku dobrovoľníctva 2011. Cieľom toto materiálu je inštruovať pracovníkov v oblasti miestnej a regionálnej kultúry v otázkach spolupráce s dobrovoľníkmi, rozšíriť vzdelávanie týchto pracovníkov o nový obsahovo-tematický

Čítať viac »

Kultúra, osveta a turizmus

Publikácia Kultúra, osveta a turizmus prezentuje príspevky zo seminára s cieľom osloviť širšiu cieľovú skupinu. Zámerom tohto edičného titulu je poukázať na možnosti rozvoja kultúry i turizmu pri vzájomnej kooperácii

Čítať viac »

Európsky rok medzikultúrneho dialógu 200

Táto publikácia predstavuje národný projekt Animácia euroobčianstva v miestnej kultúre v SR, ktorý v rámci Európskeho roku medzikultúrneho dialógu 2008 realizovalo Národné osvetové centrum v spolupráci s viacerými partnermi. Materiál

Čítať viac »

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.