Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Animátor kultúry – učebnica dištančného vzdelávania

Animátor kultúry – učebnica dištančného vzdelávania

Publikáciu Animátor kultúry vydáva centrum dištančného vzdelávania Národného osvetového centra s cieľom rozšíriť formy profesijného vzdelávania v oblasti kultúry. Publikácia vznikla na základe učebných textov, ktoré pripravilo Národné osvetové centrum pre modelový kurz s identickým zameraním v rámci projektu Dištančné vzdelávanie v oblasti miestnej a regionálnej kultúry.
Učebnica dištančného vzdelávania je členená na tri relatívne samostatné celky – obsah tvoria tri moduly vzdelávacieho kurzu Animátor kultúry.
Snahou publikácie Animátor kultúry je plniť funkciu sprievodcu v danej problematike, nabáda študujúceho či čitateľa, aby uvažoval a pokúsil sa samostatne pracovať, vytvárať vlastné modely, výstupy a projekty.
Je určená účastníkom vzdelávacích aktivít Národného osvetového centra.

 

Autori: Doc. PhDr. Rozália Čornaničová, CSc., PhDr. Svetlana Chomová, PhDr. Jarmila Strelková, CSc., prof. PhDr. Miroslav Tuma, PhD., CSc., PhDr. Zuzana Slušná, PhD.
Vydalo: © Národné osvetové centrum 2007

Cena: 7,63 €

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.