Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Európsky rok medzikultúrneho dialógu 200

Európsky rok medzikultúrneho dialógu 200

Táto publikácia predstavuje národný projekt Animácia euroobčianstva v miestnej kultúre v SR, ktorý v rámci Európskeho roku medzikultúrneho dialógu 2008 realizovalo Národné osvetové centrum v spolupráci s viacerými partnermi. Materiál prináša ucelený ohľad na aktivity uskutočnené v rámci projektu, sumarizuje skúsenosti z jeho prípravy a realizácie, dokumentuje jeho súčasti.
Projekt Animácia euroobčianstva v miestnej kultúre v SR bol edukačným projektom, preto bolo naším cieľom pri jeho uvádzaní do praxe presadzovať myšlienky vzájomného ovplyvňovania, dialógu a spolupráce kultúr jednotlivých národov a národností žijúcich v Európskej únii. Aktivity projektu boli určené širokej verejnosti, a teda sme svoje úsilie smerovali predovšetkým k metodickej podpore lokálnych programov v oblasti miestnej a regionálnej kultúry. Svedčí o tom realizovaná medzinárodná konferencia, metodické materiály a edičné tituly.
Pozitívne hodnotíme, že pri realizácii aktivít k ERMD vznikali nielen nové kultúrne aktivity, ale aj nové partnerstvá a skúsenosti. Zvlášť nás teší, že rôznorodé kultúrne aktivity, ktoré boli pripravené v rámci projektu, priniesli pozitívne estetické zážitky, boli pozitívne vnímané účastníkmi i odbornou verejnosťou. Sme presvedčení, že projekt splnil svoj cieľ.
Nakoniec by sme chceli vyjadriť poďakovanie všetkým spolupracovníkom, partnerom i aktivistom, ktorí svojím entuziazmom, tvorivosťou, iniciatívou a aktivitou výraznou mierou prispeli k propagovaniu európskeho občianstva, dialógu a vzájomnej spolupráce v oblasti kultúry.

 

Zostavila: PhDr. Svetlana Chomová, PhD.
Vydalo: © Národné osvetové centrum – kabinet vzdelávania s finančnou podporou EÚ vydaná v roku 2008

ISBN 978-80-7121-306-2

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.