Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » CD s e-learningovou aplikáciou

CD s e-learningovou aplikáciou

Národné osvetové centrum vydalo CD s e-learningovou aplikáciou k vzdelávaniu v rámci projektu Rozvoj IT zručností zamestnancov rezortu kultúry pre účastníkov kurzov Bratislavského samosprávneho kraja.

CD s e-learningovou aplikáciou obsahuje sedem  modulov ECDL  (platforma Office 2003, SVK):

  1. Základné pojmy
  2. Práca s počítačom a správa súborov
  3. Textový editor
  4. Tabuľkový procesor
  5. Databáza
  6. Prezentácie
  7. Služby informačných sietí

 

Vydalo: ©Národné osvetové centrum 2007

Tieto materiály ( manuál a CD s e-learningovou aplikáciou) umožnia samostatné individuálne štúdium  aj bez využitia prezenčnej formy vzdelávania. Materiály budú dispozícii účastníkom kurzov na seminároch, prípadne u zodpovedných pracovníkov Národného osvetového centra.
CD bolo pripravené v rámci projektu, ktorý je  spolufinancovaný Európskou úniou.

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.