Úvod » Vydavateľská činnosť » Publikácie » Malá multikultúrna kuchárka

Malá multikultúrna kuchárka

Útla zbierka receptov má ukázať kulinárske tradície oblasti Vysokých Tatier. Tak ako výber miesta konania medzinárodnej konferencie Kultúrna animácia euroobčianstva v miestnej kultúre (Štrbské Pleso, 11. – 12. júla 2008), ani výber gastronomickej animácie do tohto projektu nebol náhodný. Táto oblasť poskytuje bohaté tradície medzikultúrnej výmeny obyvateľstva, ako aj model vzájomného spolunažívania viacerých etnických skupín na rôznych úrovniach a rôznom stupni interaktívnej výmeny etnokultúrnych návykov a tradícií, ktorá sa prejavuje aj v gastronómii.

Malá multikultúrna kuchárka

Zostavila: PhDr. Jarmila Strelková, CSc.
Vydalo: © Národné osvetové centrum 2008

Tento článok bol zverejnený 2. 9. 2018.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.