Seminár, ktorý sa uskutočnil 3. 10. 2018, bol zameraný na zlepšenie prístupu ku kultúre pre osoby so zdravotným postihnutím a skvalitnenie procesu debarierizácie kultúrnych inštitúcií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Podujatie pripravilo Národné osvetové centrum v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR.

Videoreportáž

Program a príspevky zo seminára:

Program seminára

Marián Horanič – Zrozumiteľnosť sveta a kultúry osobám s mentálnym postihnutím

Tibor Köböl – Kultúrne potreby ľudí s fyzickým postihnutím

Jozef Balužinský – Sociálne rozhranie a kultúrna dostupnosť ako súčasť stratégie rozvoja múzeí a galérií v kontexte debarierizácie

Pavol Korček – Kultúrne pamiatky pre všetkých

Branislav Mamojka – Zásady sprístupňovania muzeálnych a výstavných expozícií osobám so zrakovým postihnutím

Michal Hefty – Umelecké tlmočenie pre nepočujúcich

Viera Záhorcová – Podporované zamestnávanie a práca s ŤZP

Zuzana Stavrovská – Práva ľudí so zdravotným postihnutím v oblasti kultúry