Stanislav Lajda (vľavo) si na vernisáži svojej aktuálnej výstavy prebral ocenenie za rozvoj neprofesionálneho výtvarníctva. (Zdroj: Archív Krajského kultúrneho strediska v Žiline)

Už 25 rokov vedie Stano Lajda Klub neprofesionálnych výtvarníkov pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline, čím sa výrazne zaslúžil o rozvoj neprofesionálneho výtvarníctva v tomto regióne. Pre veľký záujem je klub rozdelený na dve časti, akad. mal. Stano Lajda vedie skupinu pokročilých výtvarníkov, ktorí sa pravidelné stretávajú v klube a nepravidelne počas plenérov v prírode. Pri príležitosti jeho životného jubilea v roku 2019 mu generálny riaditeľ Michal Bartók udelil najvyššie morálne ocenenie Národného osvetového centra – Poctu sv. Gorazda. Ocenenie mu bolo odovzdané 8. januára 2019 počas vernisáže jeho autorskej výstavy Krajinomaľba v Makovického dome v Žiline.