Občianske vzdelávanie

Cyklus kronikárskych webinárov

Lektor: Martin Lukáč Témy webinárov: Kronikárske právo – ako riešiť absenciu zákona o kronikárstve, štatút kronikára, vymožiteľnosť a overovanie informácií. KRONIKÁRSKE PRÁVO PDF História : Memento mori! – ako zdokumentovať

Čítať viac »

Pravda v dobe dezinformácií

Autor: Adam Dobrota Obsah metodického materiálu: Definícia pojmov a všeobecný úvod Hľadanie príčin vzniku dezinformácií Kritické myslenie Pravda v dobe dezinformácií

Čítať viac »

Vydali sme zborník Kultúra bez bariér

Publikácia mapuje aktivity kultúrno-osvetových subjektov a organizácií tretieho sektora, ktoré sú určené pre zdravotne a inak znevýhodnených občanov. Autori opisujú vo svojich textoch viacero príkladov dobrej praxe, čítanie publikácie tak

Čítať viac »

Príručka kritického myslenia

Metodický materiál spracovaný v rámci prioritného projektu Občiansky aktivizmus, sa venuje aktuálnej téme, ktorou je kritické myslenie. Príručka popisuje argumentačné techniky, spôsoby logickej argumentácie a postupy, ako sa vyhnúť argumentačným

Čítať viac »

Kronikárske minimum

Radi by sme vám dali do pozornosti prezentáciu z odborného seminára Kronikárske minimum, ktorý sa venoval problematike tvorby kroník a jej skvalitneniu. Kroniky – Žilina 5.3.2020 metodický materiál Kroniky – Žilina 5.3.2020

Čítať viac »

Prezentácie zo seminárov

Sprístupňujeme príspevky zo seminárov Podpora a ochrana ľudských práv v oblasti kultúry a Kultúra pre všetkých – kultúrne potreby zdravotne ťažko postihnutých osôb. Odborné príspevky boli orientované na témy ako

Čítať viac »

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.