Úvod » Vzdelávanie » Občianske vzdelávanie » Vydali sme metodickú príručku Prevencia v praxi. Látkové a nelátkové závislosti

Vydali sme metodickú príručku Prevencia v praxi. Látkové a nelátkové závislosti

Prevencia v praxi PDF

Jedným z hlavných dôvodov napísania tejto metodickej príručky bola neutíchajúca potreba praktických realizátorov primárnej prevencie látkových a nelátkových závislostí, ktorí opakovane reflektovali potrebu mať k dispozícii komplexnú publikáciu, ktorá by riešila ich potreby pri práci so skupinou najmä v oblasti neformálneho vzdelávania.

Trojica psychologičiek, skúsených autoriek a najmä erudovaných lektoriek pôsobiacich nielen v teórii, ale hlavne viac ako v dvadsaťpäťročnej praxi prevencie, ponúka časť svojich skúseností, ktoré premietla do tejto publikácie. Okrem pertraktovanej problematiky látkových (drogových závislostí), ktorým sa publikácia venuje, obsiahla fenomén takzvaných nelátkových návykových chorôb – behaviorálnych závislostí.

Tento článok bol zverejnený 24. 2. 2021 a naposledy aktualizovaný 2. 7. 2021.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.