Autor: Adam Dobrota

Obsah metodického materiálu:

  • Definícia pojmov a všeobecný úvod
  • Hľadanie príčin vzniku dezinformácií
  • Kritické myslenie

Pravda v dobe dezinformácií