Európska komisia prijala v apríli 2021 Stratégiu v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti a stratégiu v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Prezentované materiály (Tlačová správa a Otázky a odpovede) prinášajú najdôležitejšie pasáže, hlavné kroky a opatrenia na realizáciu týchto stratégií.

Tlačová správa – EU stratégia v oblasti boja proti OSĽ 2021 – 2025-1

EU stratégia v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a v oblasti boja …-1