V závere roka 2020 vydalo Národné osvetové centrum zborník odborných príspevkov z oblasti sociálnej prevencie pod názvom Prevencia vybraných sociálnopatologických javov. Príspevky reflektujú niektoré významné témy zo spektra sociálnopatologických a nežiadúcich sociálnych javov.

Prevencia vybraných sociálnopatologických javov PDF