Autor: Marián Štermenský

Obsah metodického materiálu:

  • Rola a úlohy lídra v komunite
  • Platformy interného dialógu v regióne
  • Návrh riešenia prípadovej štúdie “podpora občianskych aktivít“

Podpora a rozvoj občianskych aktivít v regione