Publikácia mapuje aktivity kultúrno-osvetových subjektov a organizácií tretieho sektora, ktoré sú určené pre zdravotne a inak znevýhodnených občanov. Autori opisujú vo svojich textoch viacero príkladov dobrej praxe, čítanie publikácie tak môže byť inšpiratívne pre všetkých ľudí, ktorí pracujú v tejto oblasti.

KULTÚRA_BEZ_BARIÉR PDF