Úvod » Vzdelávanie » Občianske vzdelávanie » Cyklus kronikárskych webinárov

Cyklus kronikárskych webinárov

Lektor: Martin Lukáč

Témy webinárov:

Kronikárske právo – ako riešiť absenciu zákona o kronikárstve, štatút kronikára, vymožiteľnosť a overovanie informácií.

KRONIKÁRSKE PRÁVO PDF

História : Memento mori! – ako zdokumentovať historicky prvú epidémiu, s ktorou prichádza do kontaktu novodobé kronikárstvo.

HISTÓRIA – MEMETO MORI PDF

Pohyb obyvateľstva v kronikách – odraz sčítania obyvateľstva, domov a bytov v kronikách, jeho využitie; celková práca s demografickými a štatistickými dátami.

POHYB OBYVATEĽSTVA V KRONIKÁCH PDF

Tento článok bol zverejnený 4. 6. 2021.

Technická podpora

Našli ste chybu na tejto stránke? Napíšte nám to prostredníctvom tohoto formulára.